Sport99

Skandał u biełaruskim futbole: matč «Tarpieda-BiełAZ» i «Minska» moh być dahavornym 

U biełaruskim futbole razharajecca čarhovy skandał. Na hety raz havorka moža iści pra dahavorny matč u vyšejšaj lizie čempijanatu Biełarusi. Jość padazreńni ŭ nie vielmi sumlennym charaktary hulni 10 turu pamiž žodzinskim «Tarpieda-BiełAZ» i FK «Minsk», jakaja adbyłasia 17 červienia ŭ Žodzinie.

Sprava ŭ tym, što za dzień da matču adna z supołak sacsietki «UKantakcie», jakaja zajmajecca prodažam infarmacyi pra dahavornyja matčy, apublikavała anons na matč pamiž «Tarpieda-BiełAZ» i «Minskam» (voś tut – apisańnie situacyi z usimi skrynšotami). Pisałasia, što jość dadzienyja pra zychod matča i jaho dakładny vynik. Byli prykładzienyja fatahrafii čekaŭ. Takija prahnozy nabyvajuć ludzi, jakija imknucca zarabić hrošy, pastaviŭšy ich u bukmiekierskich kantorach na peŭny zychod matču ci navat dakładny jaho vynik.

Na nastupny dzień paśla hulni byli vykładzienyja raznastajnyja paćvierdžańni vialikich stavak z boku administrataraŭ supołki, jakija akazalisia vyjhryšnymi. Matč skončyŭsia, jak i pradkazvali ŭ supołcy, ź likam 2:0 na karyść žodzinskaj kamandy. Varta adznačyć, što druhi hoł u varoty minčukoŭ byŭ zabity ź pienalci. Kaeficyjent na lik 2:0 dachodziŭ da 10, tamu možna było atrymać davoli dobry prybytak u vypadku padobnaj staŭki. Administratar supołki zrabiŭ videa, jakoje pakazvaje sapraŭdnaść zroblenych stavak i atrymanych vyjhryšaŭ.

Jak paviedamlajuć karystalniki internetu, kaeficyjent na pieramohu «Tarpieda-BiełAZ» značna źniziŭsia jašče pierad pačatkam hulni, a niekatoryja bukmiekierskija kantory źniali hety matč sa svaich linij. Pakul nijakich kamientaroŭ ad kiraŭnictva futbolnych kłubaŭ i Biełaruskaj fiederacyi futbołu na hety kont nie pastupała.

Kamientary9

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł13

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak101

Tramp aficyjna pryniaŭ naminacyju kandydata ŭ prezidenty ad Respublikanskaj partyi

Ajcišnika z A1 buduć sudzić za danaty. Jamu pahražaje da 10 hadoŭ kałonii

Jeŭropa pavinna być hatovaja da dziesiaci hadoŭ vajny va Ukrainie — hienieralny sakratar NATA2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł13

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →