Navuka i technałohii44

Pošta Google dazvoliła admianiać adsyłku listoŭ

Słova — vierabiej! Na test takoj funkcyi syšło 6 hod.

Na skrynšocie ŭklučeńnie funkcyi «Undo Send» u naładach pošty na nastolnym kampjutary

Ad 23 červienia karystalniki Gmail mohuć praz peŭny adrezak času pa adsyłcy skasavać list, raspaviadaje The Next Web.

Na samoj spravie, adasłanyja listy nie źniščajucca — prosta adsyłka adkładajecca na peŭny čas pa naciskańni knopki «Adasłać».

Karystalniki Gmail (ale pakul nie Inbox, novaha paštovaha servisu Google) mohuć abirać čas, za jaki list možna «viarnuć». Maksimalny čas — 30 siekund. Funkcyja budzie karysnaja tym, chto zaŭvažaje apiski i pamyłki, kali ŭžo adasłaŭ list, a taksama tym, chto vyrašyŭ pryznacca ŭ kachańni praz elektronnuju poštu.

Funkcyja admieny adsyłki listoŭ była dastupnaja siarod ekśpierymientalnych funkcyj (raździeł «Labs» u naładach) z sakavika 2009 hoda. Ciapier funkcyja pryličanaja da aficyjnych mahčymaściej Gmail i moža być uklučanaja ŭ asnoŭnym raździele naładaŭ.

Nie zabyvajcie: «U vas mahli skraści parol ad pošty», — kažuć jany i kraduć parol

Kamientary4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →