Na akcyju pratestu drobnych pradprymalnikaŭ 18 lutaha sabrałasia niekalki socień manifestantaŭ. Z Kastryčnickaj płoščy ich vycisnuŭ AMON, jakomu kamandziry ŭvieś čas nahadvali pra nieabchodnaść paśmichacca.

Užo treci raz za paŭtara miesiacy pradprymalniki vyjšli na Kastryčnickuju płošču Miensku, kab patrabavać admieny prezydenckaha ŭkazu №760. Kali dźvie pieršyja akcyi 10 i 21 studzienia byli dosyć masavymi, to 18 lutaha pradprymalnickaja aktyŭnaść pryhasła. Častka drobnych handlaroŭ paśpieła źmirycca z ukazam, inšyja zaviazali ź biznesam, trecija pierabralisia ŭ Rasieju.

Ahułam u paniadziełak na Kastryčnickaj płoščy ad siły sabrałasia čałaviek 200. Pry hetym milicyjanty tak i nie dazvolili ludziam sabracca razam. Jak tolki na Płoščy źjaŭlałasia hrupa ludziej bolšaja za dva dziesiatki, bajcy specnazu pačynali adciskać za Pałac Respubliki, a ŭžo paśla na Plac Voli. Pa perymetry Płoščy byli rasstaŭlenyja aŭtazaki. Na papiarednich akcyjach takich vialikich mieraŭ pieraściarohi nie było. Dziažuryła milicyja i ŭ padziemnych pierachodach.

Lidery pradprymalnickaha ruchu Aleś Taŭstyka, Viktar Harbačoŭ, Viktar Kalej, staršynia AHP Anatol Labiedźka, a taksama bolšaść žurnalistaŭ pieršymi trapili ŭ koła specnazaŭcaŭ. Ich pačali vyciaśniać u bok Opernaha teatru.

Na Płoščy ŭsio praciahvałasia pa staromu scenaru, jak tolki źbirałasia nievialikaja hrupa ludziej, specnazaŭcy adrazu pačynali adciaśniać ich z Płoščy. Praŭda, u chutkaści ŭsich adpuskali. Znajomaja žurnalistka naprykancy akcyi skardziłasia: «Piaty raz vyhaniajuć z Kastryčnickaj. Stamiłasia ŭžo».

Na Płoščy pastajanna zastavałasia tolki Kryścina Šacikava, jakaja pry źjaŭleńni specnazaŭcaŭ adrazu sadziłasia dołu. Pasprabavaŭšy niekalki razoŭ jaje padniać, bajcy vyrašyli adčapicca da žančyny.

Častka ludziej — čałaviek 30‑50 — uvieś čas stajała na skryžavańni praspektu Niezaležnaści i vulicy Enhielsa, ale na Płošču vychodzić nie navažvalisia. Peŭny čas na Płoščy faktyčna nie było nijakich transparantaŭ i raściažak. Tolki Volha Kazulina razharnuła raściažku ŭ padtrymku svajho baćki: «Svabodu Kazulinu». Užo praź piać chvilin jaje zakinuli ŭ aŭtazak i advieźli ŭ Centralny RUUS. Tam dla pryliku, patrymaŭšy z hadzinu, Volhu Kazulinu vypuścili.

Na podstupach da Płoščy byŭ zatrymany Alaksandar Milinkievič razam sa svaimi pamočnikami Alesiem Łahvincom i Alaksiejem Kavalcom. Ich zatrymali piaciora supracoŭnikaŭ ŭ cyvilnym pad začepkaj «spraŭdzić dakumenty», paśla čaho advieźli ŭ śledčy adździeł MUS (vuł. Sapioraŭ, 7). Tam usich paasobku dapytali ŭ jakaści śviedkaŭ pa kryminalnaj spravie za akcyju 10 studzienia. Paśla ich taksama adpuścili.

Častka pradprymalnikaŭ źbirałasia rušyć da budynku telekanału ANT, ale dajści da Kamunistyčnaj, 6 tak i nie ŭdałosia. Jak potym stała viadoma, pradprymalnikam usio ž atrymałasia pieradać zvarot na Biełteleradyjokampaniju z patrabavańniem žyvoha efiru.

Lidery pradprymalnickaha ruchu ŭžo zajavili ab padtrymcy vuličnaj akcyi na Dzień Voli.

Źmicier Pankaviec

* * *

13.30 Nieviadomy mužčyna zrabiŭ druhuju sprobu spravakavać kanflikt. Achviaru jon vybraŭ jašče zdala: joju zrabiłasia žurnalistka litoŭskaha telekanała L1. Chulihan nakinuŭsia na žančynu i sarvaŭ ź jaje paśviedčańnie pra žurnalisckuju akredytacyju. Milicyja znoŭ umiašałsia. Paśviedčańnie daviałosia viarnuć. Parušalnik hramadzkaha spakoju pasprabavaŭ byŭ zrabić pramovu z błytanym sensam, adnak nieŭzabavie ścich i źnik za roham vulicy.

13.28 La budynku ANT nikoha niama. Paru dziasiatkaŭ pradprymalnikaŭ stajać na rahu vulic Kujbyšava i Kamunistyčnaj. Viktar Harbačoŭ zaklikaŭ pradprymalnikaŭ razychodzicca, kab uniknuć pravakacyj.

Na Kastryčnickaj płoščy taksama znachodzicca paru dziasiatkaŭ čałaviek. Tamaka panuje viałaść i apatyja.

13.25 Niejki mužčyna siaredniaha vieku z hučnym krykam pasprabavaŭ raspačać bojku z žurnalistami. Milicyja ŭmiašałasia davoli aperatyŭna – chulihana adviali na inšy bok darohi.

13:10 Pradprymalniki pajšli da budynku telekanała ANT. Jany patrabujuć pramoha efiru, kab vykazać svaju pazycyju. Śpiecnaz pierakryŭ dostup da telebačańnia. Adzin ź lideraŭ pradprymalnickaha ruchu Viktar Harbačoŭ nakiravaŭsia ŭ budynak, kab pasprabavać damovicca na sustreču z pradstaŭnikami telekanału, paviedamlaje Eŭraradyjo

12:58 Tym časam stajańnie na rahu vulicy Enhielsa i praspekta Niezaležnaści praciahvajecca. Źjaviŭsia hraf Prušynski. Jaho aktyŭna fatahrafujuć, u tym liku i na mabilnyja telefony, biaruć aŭtohrafy. Hraf razdaje interviju. Milicyja ź cikavaściu paziraje na sapraŭdnaha šlachciča.

12.55 Zatrymanyja Aleś Makajeŭ i Viačasłaŭ Siŭčyk. Jany jechali na Płošču na taksoŭcy, za imi ŭviazaŭsia chvost, pierad Kastryčnickaj mašynu spynili. Makajeva i Siŭčyka advieźli ŭ RUUS Leninskaha rajonu. Pratakołaŭ pakul nie składajuć, ale heta da pary da času.

12.52 Pad ścienkaj Coja čatyry fotažurnalisty -- Jula Daraškievič, Andrej Lankievič, Siarhiej Hryc, Vasil Siamaška -- pasieli na bruk. Jany patrabujuć, kab ich puścili na Płošču. Palityčnych patrabavańniaŭ jany pakul nie vysoŭvajuć :)

12.38 Volha Kazulina vyjšła na płošču, bližej da ekranu televizara, z raściažkaj u padtrymku svajho baćki: "Svabodu Kazulinu". Jaje, paru dziasiatkaŭ čałaviek razam z žurnalistami, praź dźvie chviliny i ŭziali ŭ koła i paviali za Pałac Respubliki.

12.32 Ludziej vyciskajuć z universamu "Centralny", nie dajuć prajści u metro. Adna pensijanierka paskardziłasia našamu karespandentu, što milicejskaje načalstva jaje adkrytym tekstam, nie zvažajučy na pavažny ŭzrost pasłała na try litary.

Aleś Taŭstyka, adzin ź lideraŭ pradprymalnickaha ruchu, pravodzić prafilaktyčnyja hutarki sa specnazaŭcami, jakija vyšturchoŭvajuć mitynhoŭcaŭ i žurnalistaŭ z płoščy. Taksama jon zajaviŭ, što hatovy balatavacca ŭ prezydenty.

12:24 Na płoščy sabrałasia čałaviek 30, ale milicyja vycisnuła ich u boku vulicy Enhielsa. Uźnkiła sprečka pamiž praprymalnikam i milicejskim pałkoŭnikam. Pałkoŭnik kaža pradprymalniku: "Čaho siudy pryjšoŭ". "Z kalehami sustrecca". "Idzi adsiul spekulant" -- praprymalnika niekudy adcisnuli.

Zaraz da pradprymalnikaŭ padychodzić specnaz. Častku vyvodziać za Pałac Respubliki.

12:19 Na płoščy źjaviŭsia Mikoła Statkievič. Ludzi daremna čakajuć Milinkieviča, jaho zatrymali ludzi ŭ cyvilnym i źvieźli na vulicu Sapioraŭ, što kala Pałacu tenisu na praspekcie Pabiadzicielaŭ.

12:18 Kala 20 čałaviek -- praprymalniki i moładzievyja aktyvisty -- stajać na rahu praspektu i Enhielsa. Usio cicha, ź lideraŭ nikoha niama. Supracoŭniki pałku milicyi sipecprynačeńnia, ludzi ŭ cyvilnym.

12.12. Častku ludziej adciaśnili na vuł.Internacyjanalnaj i supravadžajuć uniz, u kirunku Kupałaŭskaha skveru. Čas ad času hrupy specnazaŭcaŭ vyciskajuć z płoščy hrupy ludziej.

12.07 Specnazaŭcy matyvujuć svaje dziejańni tym, što na Płoščy "zalivajuć katok". Z racyi čuvać hałasy ich načalnikaŭ: "Adzieńcie ŭśmiešački i budźcie dobrańkimi".

12.05. Specnaz vyciskaje z Płoščy ŭsich, chto nia joj jašče zastavaŭsia. Demakratyčnaja aktyvistka Kryścina Šacikava, kab nie sychodzić, sieła prosta na bruk, jaje nie čapajuć. La Pałacu respubliki zaŭvažany aŭtazak.

12.01 Na płoščy sabrałasia niekalki dziasiatkaŭ čałaviek. Specnaz sprabuje adciaśniać ich za Pałac respubliki. Zaŭvažanyja pradprymalnicki lider Aleś Taŭstyka, kiraŭnik AHP Anatol Labiedźka. Ludzi abychodziać koła specnazaŭcaŭ i viartajucca na Płošču.

ZP, JAS, videa Alesia Bondara

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0