Śviet11

Prezident Arhienciny źmianiła premjera i kiraŭnika svajoj administracyi

Prezident Arhienciny Kryścina Fiernandes de Kiršnier zrabiła šerah pierastanovak va ŭradzie krainy, źmianiŭšy premjer-ministra, kiraŭnika prezidenckaj administracyi i ministra achovy zdaroŭja.

Na pasadu premjer-ministra krainy zamiest Chorchie Kapitaniča pryznačany Anibału Fiernandes, jaki raniej zajmaŭ pasadu kiraŭnika prezidenckaj administracyi.

Administracyju prezidenta zamiest Fiernandesa ŭznačalić Eduarda Vada de Pedra — adzin z kiraŭnikoŭ moładzievaj praŭładnaj arhanizacyi «Kampora». Pasadu ministra achovy zdaroŭja krainy pakinie Chuan Mansur, na jaho miesca pryznačany Daniel Haljan, jaki raniej ŭznačalvaŭ upraŭleńnie achovy zdaroŭja.

Kapitanič, pa jaho ŭłasnych słovach, budzie pretendavać na majučych adbycca ŭ hetym hodzie vybarach na pasadu kiraŭnika miascovaj ułady horada Resistensija (stalicy pravincyi Čaka, u jakoj da listapada 2013 hoda — da momantu pryznačeńnia kiraŭnikom kabinieta — jon byŭ hubiernataram). Były ministr achovy zdaroŭja Mansur budzie pretendavać na pasadu hubiernatara pravincyi Tukuman.

Kamientary1

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →