Śviet88

Bajeviki ID źniščajuć staražytnyja pomniki ŭ Iraku

Hrupoŭka «Isłamskaja dziaržava» apublikavała piacichvilinnaje videa, na jakim džychadzisty, uzbrojenyja kavadłami i drylami, źniščajuć na poŭnačy Iraka relikvii, jakija adnosiacca da VII stahodździa da n.e.

Bajeviki ID, jakija zachapili jašče ŭ červieni horad Masuł, apublikavali videa, na jakim pakazana razbureńnie ekspanataŭ z muzieja staražytnaściaŭ, a taksama źniščeńnie statuj na miescy archieałahičnych raskopak.

Na videa ludzi ŭ čornaj vopratcy skidajuć na padłohu skulptury i łamajuć ich pry dapamozie kavadłaŭ i navat elektryčnaj dryli.

U pryvatnaści, jany rujnujuć adzin z šedeŭraŭ asiryjskaha mastactva, jaki adnosicca da IX st. da n.e — skulpturu kryłataha byka ź Ninevii, jaki ličyŭsia bažastvom-abaroncam.

Džychadzisty na videa nazyvajuć hetyja relikvii «iłžyvymi idałami», jakija padlahajuć źniščeńniu.

Usie razburanyja skulptury — sapraŭdnyja, i ich strata dla suśvietnaj kultury niezamiennaja, kažuć śpiecyjalisty.

«Heta nie tolki kulturnaja spadčyna Iraka, hetyja kaštoŭnaści naležać usiamu śvietu. Jany nieacennyja, unikalnyja. Ja nie mahu pavieryć u toje, što takoje mahło adbycca», — skazała irakski archieołah Łamija Hajłani ź Instytuta archieałohii ŭ Łondanie.

Bajeviki ID nie tolki rujnujuć staražytnyja kaštoŭnaści, ale i pradajuć ich na čornym rynku dla finansavańnia svaich apieracyj.

Na terytoryi, jakaja znachodzicca pad kantrolem «Isłamskaj dziaržavy», znachodzicca kala 2 tysiač archieałahičnych staražytnaściej. Siarod ich — staražytnyja knihi, jakija džychadzisty źniščajuć, bo tyja «supiarečać vučeńniu isłamu».

U studzieni hetaha hoda džychadzisty razrabavali Centralnuju biblijateku Masuła i biblijateku Univiersiteta Masuła. Tysiačy knih byli spalenyja ŭ vielizarnym vohniščy na vačach studentaŭ.

Kamientary8

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →