Ułada11

MZS: U Biełarusi zaniepakojenyja sprobami destabilizacyi stanovišča ŭ Vieniesuele

«U Respublicy Biełaruś z tryvohaj i zaniepakojenaściu ŭspryniata infarmacyja ab sprobach destabilizacyi stanovišča ŭ družalubnaj nam Vieniesuele»,

— zajaviŭ pres-sakratar Ministerstva zamiežnych spraŭ Dźmitryj Mirončyk, adkazvajučy na pytańnie infarmahienctva Prensa Łacina ab staŭleńni Biełarusi da apošnich padziej u Vieniesuele, dzie prachodziać akcyi pratestu suprać dziejnaj ułady. Užo zahinuli niekalki dziasiatkaŭ čałaviek. 

«My nie prymajem ahresiŭnych dziejańniaŭ, nakiravanych na nasilnuju źmienu dziejnaj ułady pa-za pravavym polem Kanstytucyi. Vykazvajem padtrymku demakratyčna abranamu prezidentu Vieniesueły, usim razumnym siłam krainy, jakija zaklikajuć da mirnaha dyjałohu, niedapuščeńnia nasilla i abvastreńnia ŭnutrypalityčnaha stanovišča», — skazaŭ pradstaŭnik biełaruskaha MZS. 

Pavodle jaho słoŭ, «u hetaj ciažkaj situacyi pavinien pieravažyć rozum, imknieńnie da dasiahnieńnia ŭzajemarazumieńnia». «Spadziajemsia, što mienavita ŭ atmaśfiery dyjałohu pry zachavańni viaršenstva Kanstytucyi, zakonnaści i pravaparadku vieniesuelcy praciahnuć budaŭnictva niezaležnaj i kvitniejučaj dziaržavy», — padkreśliŭ pres-sakratar Ministerstva zamiežnych spraŭ. 

Tekst adkazu Mirončyka na pytańnie infarmahienctva Prensa Łacina raźmieščany na sajcie MZS Biełarusi.

Kamientary1

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask14

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →