Navuka i technałohii33

Jakim byŭ pieršy Android-smartfon

Historyja Android, jaki siońnia daminuje na smartfonach i płanšetach, pačałasia z HTC Dream u 2008 hodzie.

Pa źviestkach IDC, siońnia Android i iOS praktyčna niama alternatyvy: u 2014 hodzie Android zajmaŭ pa pastaŭkach 81,5% rynku smartfonaŭ, roznyja madeli iPhone mieli 14,8%. Astatnija 3,7% padzialili Windows Phone, Blackberry i inšyja.

Smartfony da iPhone i Android. Fota: geniusapp.com

Siem hod tamu situacyja była zusim inšaj: smartfony byli pryvilejaj biznesoŭcaŭ i prahramistaŭ-ekśpierymientataraŭ. U Blackberry, Symbian i Windows Mobile, tahačasnych haspadarach rynku smartfonaŭ, było nie tak prosta razabracca. Maleńkija słabieńkija słuchaŭki namahalisia być «jak kampjutary», ale prajhravali pa funkcyjanalnaści i zručnaści.

Treba pryznać: smartfony źmianiła Apple, a zusim nie Google.

U studzieni 2007 hoda byŭ anansavany pieršy iPhone, jaki na toj čas ciažka było nazvać smartfonam: jon praktyčna ničoha nie ŭmieŭ. Prostyja «zvaniłki» tady mieli mnostva prahram i hulniaŭ, prystojnyja kamiery, mnahazadačnaść, padtrymku 3G… iPhone mieŭ chiba intuityŭny interfiejs. Ale taho chapiła, kab źmianić smartfony — i zrabić ich papularnymi dy zrazumiełymi.

Adzin ź pieršych pratatypaŭ aparataŭ na Android. Fota: 9to5google

Kampanija Android Inc. raspracoŭvała ŭłasnuju mabilnuju «apieracyjonku» na bazie Linux z 2003 hoda. U 2005 hodzie kampaniju kupiŭ internet-hihant Google.

Rannija pratatypy Android-smartfonaŭ mała adroźnivalisia ad Blackberry i byli zusim niepadobnymi da iPhone.

Centralnaje miesca va ŭzajemadziejańni karystalnika i telefona zajmała kłavijatura, navihacyja ŭ mieniu ździajśniałasia praz džojstyk. Ekran jak elemient kiravańnia razhladaŭsia albo druhasnym, albo nie razhladaŭsia zusim.

Z vychadam iPhone stała zrazumieła, što niešta treba mianiać. I interfiejs, i samu ideju aparatu pryjšłosia pieraasensoŭvać. «Adkaz na iPhone» vyjšaŭ tolki praz paŭtara hoda paśla iPhone — pieraasensavańnie było hłabalnym.

Pieršym Android-smartfonam na rynku staŭ HTC Dream, taksama viadomy jak T-Mobile G1 (u Polščy — Era G1).

HTC Dream u raskładzienym stanie. Fota: Akela NDE via Wikipedia

Raskładuška ź fizičnaj kłavijaturaj i trekbołam, dyspłej u 3,2 cali — nie zusim padobna da siońniašnich «łapat».

«Žaleza» aparata siońnia moža padacca śmiešnym: adnajadzierny pracesar na častacie 528 MHc, 192 Mb apieratyŭnaj pamiaci i 256 Mb unutranaj, batareja na 1150 mAh… Nievialički ekran dyjahanallu 3,2 cali mieŭ razroźnieńnie 320x480, što davała šalonuju ziarnistaść pa siońniašnich mierkach. Navat kanektar dla zaradki byŭ nie microUSB, a taŭściejšy miniUSB.

Zatoje kamiera była na 3,1 Mp i navat mieła redki ŭ tyja časy aŭtafokus. Frantalnaj kamiery «dla sełfi» nie było — zatoje zzadu dla tych met było lusteračka.

Fota: YorkerBH, notebookreview.com

Cikava pahladzieć na kłavišy smartfona. U składzienym stanie ich možna było nacisnuć cełych 9! Błakiroŭka, dźvie knopki hučnaści, mieniu, nazad, dadomu, źniać słuchaŭku, pakłaści słuchaŭku i «OK» pa naciskańni na trekboł («šaryk», jaki zamianiaŭ myšku). Siońnia na smartfonach zastalisia tolki pieršyja 6.

Trekboł i knopki prymańnia-skidańnia vykliku «adpali» davoli chutka.

Pieršy «zabili» zručnyja tačskryny, dla kiravańnia jakimi z 2007-08 hoda pierastała być patrebnaj «pałačka» — styłus. Novyja jomkasnyja ekrany, u adroźnieńnie ad rezistyŭnych, usprymali lohki dotyk palcam i reahavali nie na siłu naciskańnia, a na fakt prysutnaści niečaha z dastatkovaj elektryčnaj jomkaściu. Zatym hetkija ekrany «zabili» i fizičnyja kłavijatury, što rabili aparaty tolki taŭściejšymi i ciažejšymi.

Pryjom-adboj stali virtualnymi knopkami, dasiažnymi tolki pry nabory numaru ci telefanavańni. Vierahodna, źviazana heta z tym, što telefanavańni ŭ telefonach adyšli na druhi płan — najpierš braŭzier, sacsietki, hulni.

Adna ź pieršych viersij Android Market. Fota: geek.com

Dy na pieršym Android-smartfonie doŭha nie pahulaješsia. Batarei pry ścipłym pa tych časach vykarystańni ledź chapała da viečara — a internetam tady karystalisia ŭ razy mieniej. «Usadzić» batareju pry prahladzie filma anłajn možna było za hadzinu. A hulniami…

A hulniaŭ tady asabliva i nie było.

U sakaviku 2009 hoda (praz paŭhoda paśla startu prodažaŭ HTC Dream) prapanoŭvałasia 2300 roznych prahram, niamałaja častka ź jakich umieła chiba pisać «Hello World» (tak treniravalisia prahramisty).

Statysiačnaja prahrama źjaviłasia ŭ Play Store (jaki tady jašče zvaŭsia Android Market) praz dva hady paśla vychadu pieršaha smartfona. Pieršaja surjoznaja mabilnaja «stralałka», Modern Combat, źjaviłasia na Android tolki ŭ listapadzie 2010 hoda (za hod da taho jana vyjšła na iPhone).

Rabočy stoł Android viersii 1.6, na jakoj spynilisia abnaŭleńni HTC Dream. Fota: theverge.com

Prychodziłasia spadziavacca na standartnyja prahramy. Užo tady siarod ich byli dobryja kalandar, paštovy klijent, karty i navat zahruźnik muzyki z Amazon. Ale nie było zvykłych siońnia ofisnych prahram, papiarednie nie ŭstaloŭvalisia klijenty sacsietak, dy i zamiest Chrome byŭ asobny mabilny braŭzier.

Ale hetaha minimumu piać hod tamu chapiła dla pazityŭnych vodhukaŭ.

Taki maleniečki… Fota z dema-videa na Youtube

«Heta nie toje, što vy padorycie vašaj mamie na Kalady, ale kali vy dziorzki fanat hadžetaŭ, jakomu nie škada marnavać hrošy na zusim novuju, davoli zajmalnuju avanturu, to čamu b i nie?» — pisaŭ Gizmodo.

«Kali vy prosta radyja być častkaj płatformy, jakaja, chutčej za ŭsio, źbirajecca pasialicca na rynku na vielmi, vielmi doŭhi čas, G1 — heta całkam razumnaja pryłada dla štodzionnaha vykarystańnia, i my čakajem davoli vialikija padziei z hetaha boku rynku», — pradkazvaŭ i nie pamyliŭsia Engadget.

Karystalniki narakali chiba na słabuju batareju (dy narakajuć i zaraz praktyčna na lubyja smartfony) i prościeńkuju kamieru. Zatoje byli ŭ zachapleńni ad vydatnaj kłavijatury i miechanizmu «raskładuški» (i toje, i toje chutka źnikła). I vieryli — raz za toje ŭziałasia Google, jana nie moža «pralacieć».

Fota: Engadget

Dziŭna, pra Microsoft i ich Windows Phone praz dva hoda tak užo nie kazali.

Kamientary3

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →