Z Maskvy. Błoh Alesia Čajčyca22

U Maskvie zhareła biblijateka, dzie raniej prachodzili biełaruskija mierapryjemstvy

Pa-mojmu, mienavita tudy ja ŭpieršyniu pryjšoŭ na biełaruskaje hramadzkaje mierapryjemstva i mienavita tam upieršyniu ŭ darosłym uzroście sustreŭ ofłajnavych biełaruskamoŭnych

U Maskvie ŭ hetyja vychodnyja hareła biblijateka Instytuta navukovaj infarmacyi pa hramadzkich navukach (INION RAN). Uviečary 1 lutaha daviałosia prajazdžać praz toje miesca.

ŚMI paviedamlali, što pažar patušany, ale z budynku praciahvaŭ iści toŭsty dym. U pavietry pach nie palonaje humy i plastyka, jak zvyčajna na pažarach, a pach čyhunačnaj stancyi abo vohnišča. Hareli knihi.

U Biblijatecy INION zachoŭvajecca najbujniejšaja ŭ Rasiei biblijateka knihaŭ na słavianskich movaŭ, u tym liku na biełaruskaj movie.

U pačatku 2000-ch hadoŭ u hetaj biblijatecy Maskoŭskaja Hramada Biełaruskaj Kultury, najstarejšaja i adzinaja «niezaležnickaja» arhanizacyja biełaruskaj dyjaspary ŭ Maskvie, niejki čas pravodziła svaje mierapryjemstvy.

Ščyra skažu - pa-mojmu, mienavita tudy ja ŭpieršyniu pryjšoŭ na biełaruskaje hramadzkaje mierapryjemstva i mienavita tam upieršyniu ŭ darosłym uzroście sustreŭ ofłajnavych biełaruskamoŭnych.

Paviedamlajecca, što paškodžana 15% fondaŭ biblijateki. Chtości maje hrošy, kab padtrymlivać bajavikoŭ u Danbasie, ale nia maje hrošaj, kab jakasna zabiaśpiečyć supraćpažarnuju abaronu i zachavać unikalnyja kaštoŭnyja skarby. Da čaho ž usio heta prykra.

Kamientary2

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →