Niadaŭna «Naša Niva» davała parady pa tym, jak nie pierapłacić za mabilny telefon. A jak nie pierapłacić za internet?

Fota: wisegeek.com

Fota: wisegeek.com

Lohka — bolšaść taryfaŭ zaraz bieźlimitnyja, pierapłacić zvyš abanienckaj płaty niemahčyma. Zastałosia tolki abrać pravilny taryf, ale heta nie tak prosta.

Pryjdziecca samastojna daśledavać taryfy pravajdaraŭ. Najlepiej skłaści tablicu ź cikavymi vam taryfami pravajdaraŭ, što pracujuć z vašym domam. Nakštałt takoj:

 

Pravajdary i taryfy abranyja dla prykładu, tablica nie jość rejtynham «najlepšych» albo «samych vyhadnych» pravajdaraŭ i taryfaŭ.

Chutkaści

U Minsku ŭ asnoŭnym prapanujuć bieźlimitnyja taryfy z chutkaściami ad 2 Mbit/s. Heta dazvalaje kamfortna čytać naviny, hladzieć fota ŭ sacsietkach. Pahladzieć anłajn-videa ŭ HD-jakaści možna, ale pryjdziecca pačakać, pakul jano zahruzicca.

Dla taho, kab zusim nie čakać zahruzki pry prahladzie HD-videa, spatrebicca niedzie kala 5 Mbit/s.

Najbujniejšy biełaruski pravajdar byfly (dziaržaŭny apieratar «Biełtelekam») siońnia jakraz prapanuje minimalnuju chutkaść u 2 Mbit/s za 90 tysiač. Navat kropielku mieniej za tuju ž chutkaść prosić CosmosTV. A voś ADSL.by moža paprasić šalonyja 202 tysiačy — ci prymalnyja 111.

Možna zaŭvažyć, što 5 Mbit/s u byfly niejkim cudnym čynam taniej za 4 Mbit/s. A MTS (ciapier heta nie tolki mabilny apieratar) prapanuje ažno 25 Mbit/s udzień i 50 unočy za prymalnyja hrošy. Sakret prosty — roznyja technałohii.

«Rekord» u byfly i padobnyja taryfy ŭ inšych praduhledžvajuć vykarystańnie technałohii pasiŭnaha optavałakna, GPON. Dla abanienta jana dobraja ŭsim, akramia raspaŭsiudžanaści. Da jaje padklučanyja sotni tysiač, ale pakul nie miljony abanientaŭ. Udakładniajcie ŭ apieratara mahčymaść padklučeńnia.

Limit na bieźlimit

Tradycyja limitaŭ pa vykarystańni trafiku na bieźlimitnych pa vykarystańni trafiku taryfach moža hučać jak žart, ale našyja «anlimy» i praŭda byvajuć nie da kanca bieźlimitnymi. Pa dasiahnieńni peŭnaha značeńnia chutkaść značna padaje, u niekatorych navat nabližajecca da časoŭ dial-up.

Praŭda, limity kamuści zdaducca nieistotnymi: 100 Hb — heta ž kolki siadzieć treba! Nasamreč, niamnoha: film u DVD-jakaści moža zajmać 5 Hb, a voś u Blu-ray — 25-50 Hb. Pa dziasiatkach hihabajt «važać» sučasnyja hulni.

Kali vy ŭžo padklučanyja, zapytajcie detalizacyju pa svaich «apietytach» u pravajdara — chutčej za ŭsio, vam treba mieniej za limit.

Chiba limit u 5 Hb na dzień, jak u ADSL.by, moža zaŭvažyć kožny, chto kuplaje anłajn-filmy ci hulni.

Navošta naohuł tyja limity? Źniešni trafik (na zamiežnyja resursy) dla pravajdaraŭ nie biaspłatny, a biełarusy spažyvajuć jakraz pieravažna jaho. Znachodziacca tyja, chto razdaje svoj kanał na niekalki čałaviek — bieź limitaŭ takija karystalniki mohuć vypampavać niamała.

Darečy, kab biełarusy spažyvali mieniej źniešniaha trafiku, «Biełtelekam» prapanavaŭ zrabić źniešni častkova ŭnutranym — pastavić sierviery Youtube u Biełarusi.

Dadatkovyja pasłuhi

Kali pahladzieć, naprykład, na taryfy «Atłant-Telekam», možna ździvicca: ładna samy tanny 117 tysiač, dyk dalej 179! Nu dobra, 25 Mbit/s, ale ŭ MTS tyja 25 kaštujuć 130!

Štuka ŭ tym, što «Atłant Telekam» prapanuje ŭ zhadanym taryfie adrazu i prosta internet, i IPTV — internet-telebačańnie z 70 kanałami, mahčymaściu pastavić «telek» na paŭzu ci adkłaści prahlad, hladzieć TV na kampjutary ci praz prystaŭku na televizary.

Pravajdary prapanujuć roznyja dadatkovyja pasłuhi aproč IPTV: dostup da ŭnutranych resursaŭ, statyčny IP-adras, bonusy chutkaści pa načach, biaspłatny Wi-Fi-roŭtar u karystańnie…

Taksama varta asobna ŭličvać akcyi pravajdaraŭ. Na žal, zekanomić miljony na akcyjach nie atrymajecca — čaściej za ŭsio źnižki dajucca ci paraŭnalna nievialikija, ci niadoŭhija. Čytajcie, što napisana pad «zoračkaj» la fraz «biaspłatna*», «-50%*» ci «bieźlimitny*»!

Jakaść pasłuh

Vyšej apisvalisia paramietry kolkaści, ale zahubić ich moža nizkaja jakaść pasłuh. Chutkaść dalokaja ad zajaŭlenaj, abryvy suviazi, maŭklivaja techpadtrymka… 

Vialikich abjektyŭnych daśledavańniaŭ jakaści biełaruskich pravajdaraŭ niama (prynamsi ŭ adkrytym dostupie), tamu pryjdziecca davierycca vodhukam karystalnikaŭ.

Bahata vodhukaŭ možna znajści na sajcie providers.by u raździele «Rejtynh pravajdaraŭ».

«Rejtynh pravajdara davoli abjektyŭny, kali kolkaść vodhukaŭ ab hetym pravajdary bolš za 20-30», — kaža pradstaŭnik sajta Piotr Sidaraŭ. Na jaho dumku, zrabić vysnovu ab suadnosinach cany i jakaści na padstavie rejtynhu davoli realna.

Viadoma, niezadavoleny abanient moža pastavić pa 1 bale z 5 pa ŭsich paramietrach, a «svoj čałaviek» — naadvarot 5 z 5. Tamu varta pačytać tekstavyja kamientary, kab viedać, u čym praviniŭsia toj ci inšy pravajdar.

Z taho, što varta było by zrabić biełaruskim pravajdaram, kab atrymlivać bolšyja rejtynhi, Piotr Sidaraŭ nazyvaje admovu ad prychavanych pad «zoračkaj» punktaŭ u rekłamie i kantraktach, admovu ad «limitaŭ na bieźlimit», ukaranieńnie technałohii IPv6 (što pazbavić, naprykład, ad rehularnaj niedasiažnaści siervisaŭ Google), zdarovuju kankurencyju i šyroki raspaŭsiud aptyčnych linij suviazi.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?