Niezaležny daśledčyk kamisii pa etycy FIFA Majkł Harsija pakinuŭ svaju pasadu ŭ znak pratestu suprać taho, jak pastaviłasia arhanizacyja da jaho spravazdačy ab vybarach haspadaroŭ čempijanataŭ śvietu pa futbole 2018 i 2022 hoda.

Amierykanski juryst kanstatavaŭ niedachop voli ŭ viarchušcy futbolnaha suśvietnaha kirujučaha orhana: «Adsutnaść lidarstva ŭ FIFA pa hetych pytańniach pryvodzić mianie da vysnovy, što maja rola ŭ hetym pracesie skončanaja». Taksama Harsija skazaŭ, što jon straciŭ upeŭnienaść u niezaležnaści sudžeńniaŭ Chansa-Iaachima Ekierta, jahonaha kalehi pa kamitecie pa etycy.

U svaju čarhu prezident UEFA Mišel Płacini zajaviŭ: «My chacieli, kab usio było prazrysta, ale heta novaja niaŭdača dla FIFA. Ja ździŭleny rašeńniem spadara Harsii. Praca kamiteta pa etycy, tym nie mienš, praciahniecca pa-raniejšamu». Kiraŭnik jeŭrapiejskaha futboła vystupiŭ paśla taho, jak Harsija padaŭ u adstaŭku. Heta adbyłosia na nastupny dzień paśla taho, jak apielacyjnaja kamisija FIFA adchiliła jaho pretenzii pa spravazdačy Ekierta ab jaho dakładzie.

Sprava ŭ tym, što z 2012 hoda Harsija zajmaŭsia rasśledavańniem usich padrabiaznaściej hałasavańnia pa vybary krain-haspadaroŭ čempijanataŭ śvietu pa futbole ŭ 2018 i 2022 hadach. Nahadajem, što ŭ vyniku hałasavańnia, jakoje adbyłosia jašče śniežni 2010 hodu, Rasija atrymała prava pravieści mundyal u 2018, a Katar - u 2022 hodzie. Užo na toj momant chadzili čutki ab tym, što šmat vybarščykaŭ, asabliva z afrykanskich krain, byli padkuplenyja.

Takim čynam, 17 lipienia 2012 h., u vyniku abvieščanych antykarupcyjnych reformaŭ prezidenta FIFA Zepa Błatera, FIFA pryznačyła byłoha prakurora ZŠA Majkłaja Harsiju staršynioj śledčaha adździaleńnia kamiteta pa etycy, u toj čas jak niamiecki sudździa Chans-Iaachim Ekiert byŭ pryznačany staršynioj sudovaha adździaleńnia kamiteta pa etycy FIFA.

Refarmavany kamitet pa etycy taksama byŭ nadzieleny pravam retraśpiektyŭna daśledavać staryja spravy. Kali Harsija i Ekiert prajšli pravierku na pradmiet taho, što nichto ź ich abo ich siemjaŭ nie mieŭ dačynieńnia da futboła (na płatnaj asnovie) u papiarednija čatyry hady i byli zaćvierdžanyja na svaich pasadach, u vydańni The Guardian zajavili, što «Harsija i Ekiert razhladajucca ŭ jakaści klučavych niezaležnych fihur, što nie pachodziać z tak zvanaj «futbolnaj siamji», jakija mohuć dapamahčy adnavić davier da FIFA paśla skandałaŭ z chabarnictvam i pakupkaj hałasoŭ».

Harsija 18 miesiacaŭ raźbiraŭsia z usimi akaličnaściami pracesu hałasavańnia dla abodvuch čempijanataŭ śvietu 2018 i 2022, ale, kali jaho vyniki byli ŭ kančatkovym vyniku pradstaŭlenyja ŭ FIFA, jahony kaleha pa kamitecie pa etycy Chans-Iaachim Ekiert (staršynia sudovaha adździaleńnia) ścisnuŭ spravazdaču Harsii z daśje ŭ 430 staronak da dakłada na 42 staronki. Ekiert zajaviŭ, što nie maje namieru publikavać spravazdaču Harsii ŭ adkrytym dostupie pa jurydyčnych pryčynach. Takim čynam, materyjały z dadzienaj spravazdačy byli vyvučanyja tolki abmiežavanym kołam supracoŭnikaŭ FIFA.

A 13 listapada 2014 hoda byŭ vydadzieny toj samy ścisnuty 42-staronkavy dakład Ekierta pa matyvach daśledavańnia Harsii. U im značycca, što Rasija i Katar nie ździejśnili jakich-niebudź parušeńniaŭ u chodzie vybaraŭ krain-haspadaroŭ čempijanataŭ śvietu 2018 i 2022, što pakidaje hetym krainam mahčymaść pryniać spabornictvy. Adnak, u dakładzie Ekierta ŭsio ž značycca, što Rasija pradstaviła «tolki abmiežavanuju kolkaść dakumientaŭ dla ahladu», bo kampjutary, vydadzienyja rasijskaj kamandzie, byli źniščanyja, i nie ŭdałosia atrymać dostup da niekalkich ulikovych zapisaŭ elektronnaj pošty. Jak vynikaje z dakładu, nijakich dokazaŭ parušeńniaŭ z boku Rasii i Katara vyjaŭlena nie było.

Harsija byŭ u hnievie ŭ suviazi z tym, jak vyniki jahonaj pracy byli pierakručanyja, kab adpaviadać rezultatam dziejnaści FIFA. Adrazu ž paśla publikacyi hetaha dakładu, jon vystupiŭ z zajavaj, u jakoj paznačyŭ, što dakład «źmiaščaje šmatlikija materyjalna niapoŭnyja i pamyłkovyja ŭjaŭleńni». Praź niekatory čas Sajman Džonsan, jaki ŭznačalvaŭ anhlijskuju kamandu prasoŭvańnia zajaŭki na praviadzieńnie čempijanatu śvietu pa futbole 2018, zajaviŭ roŭna nastupnaje: «Da hetaj zajavy spadara Harsii ja kazaŭ, što vielmi ciažka mieć upeŭnienaść u vysnovach dakładu spadara Ekierta, i što heta było padobna na palityčna matyvavanaje abialeńnie [FIFA]. Ciapier, kali ja bačyŭ zajavu spadara Harsii, ja absalutna pierakanany, što dakład [Ekierta] źjaŭlajecca palityčna matyvavanym abialeńniem».

U vyniku, Harsija vyrašyŭ zrabić jašče adnu sprobu apublikavać svaju spravazdaču ŭ adkrytym dostupie i źviarnuŭsia z apielacyjaj suprać dakładu Ekierta. Paśla taho, jak apielacyja była adchilenaja, Harsija vyrašyŭ pakinuć svaju pasadu.

U svajoj zajavie z hetaj nahody jon kanstatavaŭ, što klimat u FIFA u apošnija miesiacy źmianiŭsia ŭ horšy bok: «Ja adčuvaŭ, što kamitet pa etycy dasiahnuŭ realnaha prahresu ŭ prasoŭvańni zachavańnia etyki ŭ FIFA. Ale ŭ apošnija miesiacy situacyja źmianiłasia». Harsija paćvierdziŭ, što ŭ spravazdačy, pradstaŭlenaj im, ahavorvajucca «vyjaŭlenyja surjoznyja i šyrokamasštabnyja prablemy ŭ pracesie vybaraŭ». Śpiecyjalist paskardziŭsia na «niedastatkovuju prazrystaść», jakuju pakazali FIFA i Ekiert, «vybirajučy i vyklučajučy materyjały sa spravazdačy», padrychtavanaj im.

Zamiežnyja ŚMI vielmi žorstka adreahavali na adstaŭku Harsii. Tak, redaktar spartyŭnaha adździełu BBC zajaŭlaje, što dadzienaja padzieja jašče bolš psuje reputacyju FIFA: «Kali jon vyjšaŭ u adstaŭku ŭ znak pratestu suprać abychodžańnia ź FIFA ab jaho rasśledavańniem karupcyi, Majkł Harsija pahruziŭ kirujučy orhan suśvietnaha futboła ŭ jašče bolšy biesparadak. Daśledavańnie amierykanskaha jurysta ab vybarach haspadaroŭ čempijanataŭ śvietu 2018 i 2022 było pryzvana adnavić niekatory davier arhanizacyi, jakaja pakutuje ad hadoŭ skandałaŭ. Jaho rašeńnie syści robić z dakładnaściu advarotnaje, staviačy jašče bolš pytańniaŭ ab zdolnaści FIFA kiravać hulnioj».

Na dadzieny momant jość infarmacyja, što ŭ piatnicu kiraŭniki FIFA praviaduć hałasavańnie pa pytańni publikacyi ŭ adkrytym dostupie poŭnaj viersii spravazdačy Harsii.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?