1. Adklučycie hałasavuju poštu!

Vy hetaha nie viedajecie, ale vy možacie marnavać siamiejnyja hrošy na hałasavuju poštu, navat kali joj nie karystajeciesia.

U abanientaŭ MTS i velcom pa zmoŭčańni (to značyć, praktyčna ŭsim) apieratary ad peŭnaha času padklučyli pasłuhu «Hałasavaja pošta». Kali vam telefanujuć, a vy nie zdymajecie, apieratar prapanuje pakinuć vam paviedamleńnie na hałasavuju poštu. A ŭ taho, chto pačuŭ aŭtaadkaźnik hałasavoj pošty, hrošy zdymajucca jak za chvilinu razmovy z vami. Navat kali jon ničoha vam nie pieradavaŭ, nie zapisvaŭ!

Takoha nie treba? Prosta nabiarycie numar ##002# i naciśnicie «Zvanok», kali vy abanient MTS, ci *441*1# i «Zvanok», kali vy abanient velcom. Heta adklučyć hałasavuju poštu.

Abanientam life:) praściej — im apieratar nie padklučaje hałasavuju poštu aŭtamatyčna, abanient sam pavinien asensavana jaje padklučyć.

2. Abiarycie pravilny taryf

Taryf, jaki idealna pasavaŭ vam hod tamu, ciapier moža być strašenna darahim u paraŭnańni z novymi taryfami apieratara ci taryfami jaho kankurentaŭ. Apieratary paviedamlajuć ab źmienach taryfaŭ na svaich sajtach, ale ci časta toje čytajuć?

Nadziejnaha srodku dla aŭtamatyčnaj pravierki taryfu na ekanomnaść niama, dy i anłajn-kalkulatary taryfaŭ nie pracujuć dastatkova nadziejna (naprykład, niedaaceńvajuć dadatkovyja pakiety chvilin ci trafiku). Pryjdziecca čas ad času samastojna prahladać detalizacyju zatrat za niekalki minułych miesiacaŭ, vyličvać siaredniaje spažyvańnie chvilin dy miehabajt, a potym vyvučać sajty apierataraŭ.

Dla prykładu, patreby aŭtara apieratar A moža zabiaśpiečyć za 90 tysiač na miesiac, apieratar B — za 110, a apieratar V — za 66.

Praŭda, uciakać ad apieratara z-za tolki pary tysiač na miesiac moža być nie varta: nie zabyvajcie pra rozny achop terytoryi dy roznuju nahružanaść sietki ŭ roznych apierataraŭ dy ŭłasnuju patrebu ŭ telefanavańniach u miežach sietki.

Ale taksama pamiatajcie, što ŭciekčy ad adnoha apieratara da inšaha možna zachavaŭšy numar. 

3. «Adbivajcie» chviliny

U Android i niekatorych starych telefonach jość opcyja, jakaja adnych budzie žudasna razdražniać, a inšych uratuje ad rastrat.

U naładach znajdzicie «Nałady vyklikaŭ», zatym «Sihnały pry vyklikach» (znoŭ ža, nazvy punktaŭ mieniu mohuć adroźnivacca), a tam uklučycie pachvilinny sihnał (minute minder).

Ciapier pry razmovie vy budziecie štochvilinu čuć bimkańnie: jano nahadvaje vam ab praciahłaści razmovy.

Na iOS takaja funkcyja jość, naprykład, u prahramie Call+Data Time Monitor, a na Windows Phone — u Call Timer.

4. Ekanomcie trafik na karcinkach

Možacie nie vieryć, ale vy zdolnyja spažyvać u dva razy mieniej miehabajtaŭ na mabilnym internecie. Pry hetym nie treba ni ŭ čym sabie admaŭlać.

Uklučycie ściskańnie karcinak u Chrome (zaviecca «Skaračeńnie trafiku»), Opera (funkcyi «Off-road» ci «Opera Turbo») ci UC Browser («Ściskańnie źviestak»). Źnižeńnia jakaści karcinak vy amal nie zaŭvažycie.

Heta nie dapamoža, kali vy hladzicie z mabilnaha internetu videa, ale ŭ inšym vypadku zekanomić ad 20% da 80% trafiku.

Darečy, u Windows Phone hetaja funkcyja «zašytaja» ŭ samu sistemu i standartny braŭzier: u prahramie «Kantrol źviestak» znajdzicie punkt «Ekanomija źviestak u braŭziery».

5. Telefanujcie nie pa telefonie

Pry najaŭnaści bieźlimitnaha internetu praz Wi-Fi u abodvuch surazmoŭcaŭ vyhadniej budzie telefanavać praź śpiecyjalnyja prahramy kštałtu Skype ci Viber.

Praŭda, pry vykarystańni mabilnaha internetu adnym z surazmoŭcaŭ ekanomija pad pytańniem.

Tym nie mieniej, doŭhija razmovy lepiej vieści praź internet, kali abodva surazmoŭcy majuć i tak apłočany bieźlimitny internet.

Što dakładna, dyk heta toje, što praz zhadanyja prahramy taniej telefanavać za miažu ŭ mnohija krainy śvietu. Naprykład, Viber dazvalaje patelefanavać u ZŠA za 200 rubloŭ na chvilinu, u mabilnych apierataraŭ chvilina ŭ ZŠA kaštuje kala 10 tysiač.

6. Pišycie SMS praź internet

Sacsietki dy prahramy kštałtu Skype i Viber usio jašče nie zabili staryja dobryja SMS.

Što cikava, biełaruskija apieratary dazvalajuć abmieńvacca SMS biaspłatna praz svaje sajty.

Zručna toje, što SMS dojdzie da abanienta navat tady, kali ŭ jaho niama internetu.

Nie zručna ž toje, što pasłuhu atrymańnia SMS ź internetu treba jašče padklučyć. Dyj kolkaść takich SMS na dzień abmiežavanaja.

Hladzicie padrabiaznaści i adsyłajcie SMS na sajtach apierataraŭ: MTSvelcomlife:).

7. Kantralujcie trafik i biaspłatnyja chviliny

Asobnym punktam iduć pasłuhi, uklučanyja ŭ taryfny płan: biaspłatnyja chviliny, miehabajty i SMS. Zručnaja štuka, kali jany jość. Ale zaŭvažyć, što jany skončylisia, nie tak prosta.

Daviedacca ab tym, kolki biaspłatnaha zastałosia, možna tymi ž USSD-kodami: toj samy *100# u MTS, *100*1# u velcom, *105# u life:). Možna i z dapamohaj zhadanych vyšej prahram.

Nu a samaje ciažkoje dla adsočvańnia, internet-trafik, možna vydatna kantralavać na lubych smartfonach.

Na Android zajści ŭ nałady, a tam znajści punkt «Mabilny trafik», «Sotavyja danyja» ci «Vykarystańnie źviestak» (u roznych telefonach zaviecca pa-roznamu) dy vystavić limit i papiaredžańnie ab nabližeńni da limitu.

Na iOS u naładach jość padmieniu «Sotavyja źviestki», dzie možna pabačyć, kolki trafiku skarystana, ale ŭstalavać limit možna tolki pabočnymi prahramami.

A na Windows Phone u standartnaj prahramie «Kantrol źviestak» možna i vystavić limit trafika, i zabaranić fonavuju pieradaču źviestak pry nabližeńni da limitu.

I jašče: kali vy padklučajecie ci adklučajecie niejkuju pasłuhu (naprykład, dadatkovy pakiet chvilin), dačakajciesia paćvierdžańnia apieratara, kab nie pačać spažyvać pasłuhi pa staroj canie.

8. Nie viadziciesia na machlarstvy

Heta navat nie parada, a ŭniviersalnaje praviła dla ŭsiaho žyćcia, nie tolki mabilnaha.

«Adašlicie SMS na karotki numar i vyjhrajcie miljon», «vaš kampjutar byŭ zabłakavany za prahlad porna, pieraviadzicie štraf na rachunak taki i taki», «spampujcie Opera Mini biaspłatna z našaha sajta»… Šlachoŭ machlarstva bieźlič, niamała i machlaroŭ.

Pierad lubym dziejańniem, jakoje moža kaštavać hrošy, spytajciesia ŭ siabie, ci viedajecie vy, kolki toje kaštuje.

Naprykład, pravieryć ceny pasłuh pa karotkich numarach možna na sajtach apierataraŭ: MTSvelcomlife:).

9. Sačycie za bałansam

Navat kali vy ŭpeŭnienyja, što nie pavialisia na machlarstvy, vy mahli patracić lišnija hrošy na telefanavańni ci internet. Asabliva ŭvažlivym (i łakaničnym) treba być padčas mižnarodnych telefanavańniaŭ.

Kab pravieryć, kolki vy ŭžo patracili, možna nabrać usim viadomy USSD-kod *100#.

Možna taksama daviedacca, kolki i na što vy patracilisia ŭ minułym miesiacy — najpraściej toje rabić praź internet-pamočniki apierataraŭ: MTSvelcomlife:).

Smartfony dazvalajuć chutka atrymlivać usiu infarmacyju pra bałans praź śpiecyjalnyja prahramy, naprykład, BalanceBY dla Android, BajBałans dla iOS ci Moj Bałans dla Windows Phone.

* * *

Vy spraktykavali inšy dobry sposab ekanomii na telefonie? Padzialiciesia im u kamientach!

Клас
2
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
1

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?