Zaprašajem usich zacikaŭlenych naviedać prezientacyju zbornika materyjałaŭ kanfierencyi «Historyja handlu ŭ Biełarusi», jakaja adbudziecca 20 kastryčnika (paniadziełak), a 18-aj hadzinie ŭ Nacyjanalnym histaryčnym muziei Respubliki Biełaruś (h. Minsk, vuł. K. Marksa, 12). Udzieł u prezientacyi voźmie viadomy biełaruski historyk, navukovy kiraŭnik prajekta «Historyja handlu ŭ Biełarusi», prafiesar Zachar Šybieka.

Ab kanfierencyi:

14-16 listapada 2013 hoda ŭ Minsku prajšła Pieršaja mižnarodnaja navukova-praktyčnaja kanfierencyja «Historyja handlu ŭ Biełarusi (ad staražytnaha času da kanca XX st.): prablemy vyvučeńnia i pierśpiektyvy daśledavańnia».

Na praciahu troch dzion 37 navukoŭcaŭ ź Biełarusi, Hiermanii, Izraila, Rasii, Ukrainy raspracoŭvali dahetul zaniadbany i słabavyvučany ŭ biełaruskaj histaryčnaj navucy nakirunak. Udzielniki kanfierencyi prademanstravali tematyčnuju raznastajnaść prablemy, jaje samyja niečakanyja niuansy. U chodzie navukovych dyskusij źviartałasia ŭvaha na važnaść vyvučeńnia takich prablem jak farmavańnie rynka spažyvańnia i čałaviečy faktar u handlovaj dziejnaści. U apošni dzień da pracy kanfierencyi dałučylisia 10 minskich archieołahaŭ, jakija pryśviacili asablivuju ŭvahu prablemie hieniezisu handlu.

Kanfierencyja stała pieršym krokam dla ažyćciaŭleńnia maštabnaha doŭhaterminovaha navukovaha prajekta «Historyja handlu ŭ Biełarusi», jaki byŭ inicyjavany hrupaj kampanij «Mienka» i ažyćciaŭlajecca Centram vyvučeńnia historyi handlu.

Pra zbornik:

Upieršyniu pad adnoj vokładkaj vychodziać u śviet navukovyja artykuły pryśviečanyja vyklučna historyi biełaruskaha handlu, jakija achoplivajuć pieryjad ad hłybokaj staražytnaści, da pač. XXI stahodździa. My ŭpeŭnienyja, što dadzienaje vydańnie stanie karysnym jak dla admysłoŭcaŭ u halinie ekanamičnaj historyi Biełarusi, studentaŭ histaryčnych i ekanamičnych śpiecyjalnaściaŭ, hetak i ŭsim, chto cikavicca ekanamičnaj historyjaj i nazapašanym dośviedam pradprymalnictva ŭ Biełarusi.

Centr vyvučeńnia historyi handlu

TAA «Instytut roźničnych technałohij «Mienka»

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0