Biełaruski parłamient i Alaksandr Łukašenka vykanali nacyjanałnyja pracedury pa ratyfikacyi damovy ab stvareńni Jeŭrazijskaha ekanamičnaha sajuza(JEAES) pamiž Biełaruśsiu, Rasijaj i Kazachstanam.

U ahulnych rysach damova adpaviadaje suśvietnaj tendencyi zdymać handlovyja barjery i sinchranizavać ekanomiki. Razam z tym, JEAES nie moža razhladacca jak anałah, naprykład, Jeŭrapiejskaha Sajuza.

Źviartajuć uvahu try asnoŭnyja faktary, jakija robiać dałučeńnie da JEAES nadzvyčaj niepažadanaj padziejaj dla Biełarusi:

1) Lehitymnaść palityčnaha režymu Biełarusi niedastakovaja dla taho, kab padpisvać mižnarodnyja damovy takoj značnaści. Łukašenka byŭ abrany demakratyčnym šlacham tolki adnojčy ŭ 1994 hodzie. Z taho času jon zabiaśpiečvaje «pieramohi» ŭžo ŭ pieršych turach i nakiroŭvaje apanientaŭ za kraty. Mižnarodnaja supolnaść taksama nie pryznaje lehitymnym biełaruski parłamient z momantu kanstytucyjnaha pieravarotu 1996 hoda. Tamu nie moža ličycca zakonnym luby dakumient, što zakranaje suvierenitet Biełarusi, padpisany nielehitymnym prezidentam Łukašenkam i ratyfikavany nielehitymnym parłamientam.

2) Rasija – vajaŭničaja, adstałaja dziaržava ŭ mižnarodnaj abłozie. Praz anieksiju Kryma i raspalvańnie, padtrymku i ŭdzieł u sieparatyźmie na ŭschodzie Ukrainy, Rasija stała abjektam ekanamičnych sankcyj i mižnarodnaj kampanii pa palityčnaj izalacyi. Hetyja zachady nakiravanyja na toje, kab padravać zdolnaść Rasii pravodzić ahresiŭnuju źniešniuju palityku suprać svaich susiedziaŭ. Ekanamičnyja pierśpiektyvy Rasii ŭ hetym supraćstajańni ničoha dobraha nie abiacajuć. Damova ab JEAES nabližaje niaŭstojlivuju ekanomiku Biełarusi da pierakošanaj naftavaj ekanomiki Rasii. Heta zrobić jaje jašče bolš uraźlivaj da tych prablem, jakija čakajuć Rasiju.

3) Rasija adnaŭlaje status i miežy vaładarańnia. Pucin staŭ hałoŭnaj siłaj pa adnaŭleńni impieryi praź intehracyjnyja struktury – Mytny sajuz i ciapier JEAES. Paśla vajny suprać Hruzii Rasija pryniała daktrynu, jakaja abjaviła ab svajoj «śfiery pryvilejavanych intaresaŭ». Zhodna z daktrynaj, Rasija nadała sama sabie prava «vieta» datyčna rašeńniaŭ krain, jakija ŭvachodziać u hetuju śfieru. Biełaruś užo daŭno znachodzicca ŭ niebiaśpiečnaj zaležnaści ad voli Maskvy va ŭsich vymiareńniach. JEAES tolki ŭzmacniaje pryviazku Biełarusi da Rasii i nadalej pasłablaje nacyjanalny suvierenitet.

Padčas prezidenctva słaboha Jelcyna ambitny Łukašenka byŭ hałoŭnym ruchavikom intehracyjnych pracesaŭ pamiž dźviuma krainami. Z prychodam da ŭłady Pucina stała zrazumieła, što Łukašenku nie kiravać abjadnanaj dziaržavaj Biełarusi i Rasii. Tym nie mienš, jon padrychtavaŭ hlebu dla Pucina, kab toj moh raspačać praces umacavańnia kantrolu nad susiedziami.

Vajna suprać Ukrainy dakazała, što Rasija hatovaja adstojvać svaju daktrynu na praktycy. Biełaruś sa svaim niaŭciamnym statusam i reputacyjaj u śviecie nie zmoža znajści alternatyŭ na Zachadzie, kab uraŭnavažyć upłyŭ Rasii. Tamu, paśla taho, jak JEAES nabudzie siłu, kantrol Maskvy nad Minskam stanie jašče bolš ščylnym. 

Nielehitymny kiraŭnik kantraluje suvierenitet, niezaležnaść i, urešcie rešt, budučyniu Biełarusi. Łukašenka litaralna zachapiŭ krainu i stabilna kiruje jaje pad uładarańnie Rasii. Demakratyčnym uradam i mižnarodnym arhanizacyjam nieabchodna pamiatać pra deficyt lehitymnaści Łukašenki i inšyja uzhadanyja niespryjalnyja abstaviny, kali jany buduć davać acenku zaklučeńniu i realizacyi Biełaruśsiu damovy ab JEAES. 

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?