Prezident Rasii Uładzimir Pucin choča, kab Małdova ŭśled za Ukrainaj adkłała implemientacyju ekanamičnaj častki Pahadnieńnia ab asacyjacyi ź ES. Pra heta jon skazaŭ u Minsku na samicie kiraŭnikoŭ dziaržaŭ SND.

«Rasija viała intensiŭnyja kansultacyi ź Jeŭrasajuzam i Ukrainaj. U vyniku atrymałasia damovicca adkłaści da 31 śniežnia 2015 hoda prymianieńnie ekanamičnaj častki Pahadnieńnia ab asacyjacyi. A dzie ž była Małdova, čamu my z Małdovaj nie mahli vybudavać takija adnosiny? My chacieli i šmat razoŭ źviartalisia za hetym, ale, na žal, vyraznaha adkazu ad našych małdaŭskich siabroŭ tak i nie atrymali», — skazaŭ Pucin.

Pavodle jaho słoŭ, da hetaha terminu treba ŭrehulavać roznahałośsi, jakija majucca, znajści kampramisnyja raźviazki.

«Ličym, što ŭ hetym zacikaŭlenyja ŭsie biez vyklučeńnia krainy-ŭdzielnicy Dahavora ab zonie svabodnaha handlu Sadružnaści», — skazaŭ jon.

Pucin padkreśliŭ, što adznačajecca peŭnaje źnižeńnie abjomaŭ uzajemnaha handlu ŭnutry SND. U pieršym paŭhodździ tavaraabarot pamiž krainami źniziŭsia na 9% — da $111 młrd. Za toj ža pieryjad 2013 h. jon składaŭ $123 młrd, abjom handlu za ŭvieś minuły hod skłaŭ 235 młrd, skazaŭ jon.

«Hetyja ličby šmat u čym tłumačacca niespryjalnaj źniešniaj kanjunkturaj, ale nie tolki. Jany taksama źjaŭlajucca śledstvam źmieny ekanamičnych pryjarytetaŭ niekatorych udzielnikaŭ Sadružnaści. Tut małdaŭski kaleha kazaŭ ab dziejańniach Rasii ŭ suviazi z padpisańniem Małdovaj pahadnieńnia (ab asacyjacyi) ź Jeŭrasajuzam. My nikoli nie byli praciŭnikami zbližeńnia ź Jeŭrasajuzam i sami chočam zbližacca. Pytańnie — va ŭmovach našaha supracoŭnictva. I prablemy stvarajucca nie ŭ suviazi sa zvarotnymi i achoŭnymi mierami Rasijskaj Fiederacyi, a ŭ suviazi z tym, što našy partniory nie ličać patrebnym svoječasova, adkryta, poŭnafarmatna, pradmietna i prafiesijna abmiarkoŭvać usie ryzyki, jakija ŭźnikajuć dla rasijskaj ekanomiki i dla inšych krain Sadružnaści ŭ suviazi ź dziejańniem norm zony svabodnaha handlu paśla dałučeńnia našych kaleh da inšych handlova-ekanamičnych abjadnańniaŭ», — zajaviŭ Pucin.

Pucin ličyć, što treba dumać pra toje, jakoje ŭździejańnie zrobiać hetyja dakumienty, padpisanyja z kalehami ŭ Jeŭropie, na ŭłasny rynak. «Jak buduć pranikać jeŭrapiejskija tavary na našy rynki, jaki abjom tavaraŭ pad vyhladam miascovaj pradukcyi moža apynucca na rasijskim i inšych rynkach zony svabodnaha handlu SND — voś pra što havorka. I kali b my heta rabili svoječasova, to nie było b nijakich prablem», — ličyć jon.

«Heta tyčycca i Małdovy, heta datyčycca i Ukrainy. Ažyćciavić paŭnavartasnuju harmanizacyju dakumientaŭ, padpisanych našymi kalehami, z pravavoj bazaj SND, pierš za ŭsio z Dahavoram ab zonie svabodnaha handlu ad 18 kastryčnika 2011 hoda, — niaprostaja zadača. Sa svajho boku hatovyja pracavać nad jaje rašeńniem, kab nie zhubić partniorskija suviazi ŭ pramysłovaści, finansach, sielskaj haspadarcy i transparcie, jakija skłalisia ŭ ramkach Sadružnaści», — skazaŭ Pucin.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?