Ułada

Łukašenka: Adnosiny Biełarusi i Turkmienistana sapsavać niemahčyma 

Adnosiny Biełarusi i Turkmienistana sapsavać niemahčyma, u ich vielmi vysoki ŭzrovień. Heta kanstatavaŭ Alaksandr Łukašenka ŭ intervju turkmienskim srodkam masavaj infarmacyi, dadzienym napiaredadni.

Biełaruś i Turkmienistan stvaryli niejkuju madel dvuchbakovych uzajemaadnosin, sutnaść jakoj zaklučajecca ŭ tym, što kožny hod prezidenty abmieńvajucca aficyjnymi vizitami, kantralujučy takim čynam vykanańnie dasiahnutych na vyšejšym uzroŭni damoŭlenaściej. «I tut užo ŭradu i čynoŭnikam dziavacca niama kudy. Jany dobra razumiejuć, što kali ŭ hetym hodzie pryniata rašeńnie, to ŭ nastupnym hodzie prezidenty sustrenucca i zapytajuć: a jak vy vykanali naša rašeńnie? Heta prostaja formuła ŭzajemaadnosin na vyšejšym uzroŭni daje salidnyja vyniki. Tamu my kožny hod pa $100 młn ź liškam pryrastali ŭ tavaraabarocie», — skazaŭ Alaksandr Łukašenka.

Pa mižnarodnym paradku dnia ŭ bakoŭ taksama niama absalutna nijakich razychodžańniaŭ. «My prytrymlivajemsia anałahičnych punktaŭ hledžańnia. My zaŭsiody pa-partniorsku stavimsia adzin da adnaho ŭ mižnarodnych arhanizacyjach, padtrymlivajem adzin adnaho. U pryvatnaści, u Arhanizacyi Abjadnanych Nacyj našy inicyjatyvy padtrymlivajucca vami i naadvarot, — adznačyŭ kiraŭnik Biełarusi. — Heta taksama prykład dla pierajmańnia dla inšych krain, jak treba budavać družalubnyja adnosiny pamiž dźviuma dziaržavami».

«My ž kanstatavali, što našy adnosiny majuć stratehičny charaktar, — padkreśliŭ Alaksandr Łukašenka. — Heta ab mnohim śviedčyć. I my z hetaha zychodzim, kankretyzujučy kožny hod našy adnosiny i vypracoŭvajučy kankretnyja prahramy, padpisvajučy kankretnyja kantrakty».

Pavodle słoŭ kiraŭnika biełaruskaj dziaržavy, u dvuchbakovych adnosinach jość pytańni, jakija nie tak chutka vyrašajucca. «Ale hałoŭnaje, što jany vyrašajucca. I vola prezidentaŭ u hetym vypadku niepachisnaja, i jana ŭvasablajecca ŭ žyćcio, - skazaŭ biełaruski lidar. - Ja nie lublu pustasłoŭja i pustych razmoŭ. Ja lublu, kali damovilisia i heta pavinna być vykanana. Kali nie možaš vykanać, davaj nie budziem damaŭlacca. I my z prezidentam Turkmienistana prytrymlivajemsia hetaha pryncypu: damovilisia — vykonvajem».

Alaksandr Łukašenka źviarnuŭ uvahu taksama na rolu asabistych adnosin lidaraŭ krain, jakija akazvajuć stanoŭčy ŭpłyŭ na miždziaržaŭnyja suviazi. «Asabistyja adnosiny majuć vielmi važnaje značeńnie dla miždziaržaŭnych adnosin. Nie važna, jakija heta dziaržavy. U našych dziaržavach, dzie prezidenty adyhryvajuć asnoŭnuju rolu ŭ źniešniepalityčnym i ekanamičnym pracesach, asabistyja ŭzajemaadnosiny kiraŭnikoŭ dźviuch dziaržaŭ - važniejšy faktar raźvićcia miždziaržaŭnych adnosin», — skazaŭ jon.

«Ale ŭsio ž hałoŭnaje pry hetym — intares. My zmahli pabudavać našy adnosiny tak, z dapamohaj navat uzajemaadnosin asabistych, što jany nie buduć vahacca i zaležać ad mierkavańniaŭ čynoŭnikaŭ. My ŭžo stvaryli takuju bazu, što jaje nichto nie razburyć, navat prezidenty, tamu što heta budzie sabie daražej, heta budzie strašnaja škoda ekanomicy, - adznačyŭ kiraŭnik biełaruskaj dziaržavy. — My prajšli ŭ dobrym sensie punkt nieviartańnia, nam užo sapsavać adnosiny niemahčyma, tamu što jany ŭžo majuć vielmi vysoki ŭzrovień».

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →