Hramadstva11

Minpryrody: Ahrarny siektar Biełarusi moža vyjhrać ad hłabalnaha paciapleńnia 

U Minsku 8 kastryčnika pačałasia dvuchdzionnaja mižnarodnaja kanfierencyja pa prablemie źmianieńnia klimatu ŭ krainach Uschodniaha partniorstva, arhanizavanaja Biełaruskim tavarystvam Čyrvonaha Kryža sumiesna z Aŭstryjskim Čyrvonym Kryžam. 

Kanfierencyja źjaŭlajecca finalnym mierapryjemstvam prajekta «Forum uschodnich krain pa klimatyčnych źmienach», jaki realizujecca ŭ krainach Uschodniaha partniorstva sa studzienia 2013 hoda. U joj biaruć udzieł prykładna 60 śpiecyjalistaŭ z Azierbajdžana, Armienii, Biełarusi, Hruzii, Małdovy i Ukrainy. 

U miežach kanfierencyi krainy-ŭdzielnicy zrabili prezientacyi — fłešmoby i kaściumavanyja scenki z metaj pryciahnieńnia ŭvahi da toj ci inšaj prablemy, źviazanaj sa źmianieńniem klimatu. 

Načalnik adździeła nadzvyčajnych situacyj i vyšuku Biełaruskaha Čyrvonaha Kryža Dźmitryj Rusakoŭ paviedamiŭ, što biełaruskaja kamanda praviała kampaniju pa pryciahnieńni ŭvahi da prablemy klaščoŭ i chvarob, jakija jany pieranosiać. «Sprava ŭ tym, što ŭ suviazi z pavieličeńniem tempieratury klaščy ŭsio bolš raspaŭsiudžvajucca pa krainie, — adznačyŭ jon. — Udzielniki prezientacyi nieprymietna nalapili na adzieńnie ŭdzielnikaŭ kanfierencyi stykiery, na jakich napisana: «Ty nie zaŭvažyš ukus klašča, jak hety stykier». Kalehi z Armienii pryvieźli vialikuju fotaramku, pryśviečanuju prablemie zasuchi, što vielmi aktualna dla ich rehijonu. Kalehi z Ukrainy pryjšli ŭ zału ŭ kaściumach biełych miadźviedziaŭ. Pasył — źmianieńnie klimatu moža pryvieści da taho, što biełyja miadźviedzi buduć razhulvać u haradach». 

Namieśnik načalnika ŭpraŭleńnia, načalnik adździeła rehulavańnia hidramietearałahičnaj dziejnaści i klimatu Ministerstva pryrodnych resursaŭ i achovy navakolnaha asiarodździa Pavieł Šermanaŭ upeŭnieny, što ad paciapleńnia klimatu ŭ ahrarnym siektary Biełaruś moža tolki vyjhrać. «My možam raniej sadžać i siejać, pavialičvajecca viehietacyjny pieryjad dla vyroščvańnia ciepłalubnych kultur, — zajaviŭ jon. — A ź inšaha boku, pavialičvajucca pieryjady zamarazak i zasuch. Tempieratura zimoj užo padniałasia ŭ siarednim na 1,1 hradusa S».

Kamientary1

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie3

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →