Ekanomika

Łukašenka ŭskładaje vialikija nadziei na supracoŭnictva z Turkmienistanam u handli minieralnymi ŭhnajeńniami

Alaksandr Łukašenka ŭskładaje vialikija nadziei na supracoŭnictva z Turkmienistanam u handli minieralnymi ŭhnajeńniami. Pra heta jon zajaviŭ 7 kastryčnika ŭ intervju turkmienskim ŚMI. 

Intervju było dadziena napiaredadni aficyjnaha vizitu ŭ Biełarusi ŭradavaj delehacyi na čale z prezidentam Hurbanhuły Bierdymuchamiedavym. Frahmienty intervju publikuje siońnia dziaržaŭnaje ahienctva BiełTA

«U nas jość vopyt, u nas vielizarnaja vytvorčaść, i my damovilisia, što voźmiem dla supracoŭnictva novuju kampaniju Turkmienistana i budziem razam na karyść našych narodaŭ pradavać minieralnyja ŭhnajeńni», — skazaŭ Łukašenka. 

Kažučy pra dvuchbakovyja prajekty, jon zhadaŭ budaŭnictva biełaruskimi śpiecyjalistami Harłykskaha horna-abahačalnaha kambinata. Pavodle jaho słoŭ, «prajekt znachodzicca ŭ hłybokaj stadyi realizacyi». 

«Adzinaje, što nas zatarmaziła, — my nie čakali, što tam buduć takija hrunty. U savieckija časy, viedajučy, što tam mahutnaje radovišča kalijnych solaŭ, nie ryzyknuli budavać hety kambinat. Turkmienistan ryzyknuŭ, i my ź im pajšli na hetuju ryzyku i pačali budavać kambinat, viedajučy pra składanaść, ale my nie dumali, što heta takaja składanaść», — padkreśliŭ Łukašenka. 

U pryvatnaści, paviedamiŭ jon, biełaruskija śpiecyjalisty sutyknulisia ź nieabchodnaściu prachodžańnia vadanosnych płastoŭ, hłybinia jakich składaje prykładna 100 m. «My nie čakali, što budzie taki toŭsty płast. Treba prachodzić pa vadzie, tamu patrabujecca vykarystańnie vielmi zatratnych technałohij, i najpierš pa časie: treba zamarožvać stvoł, ziamlu, vadanosny hrunt i tolki potym kapać. Ale my ŭsio adno projdziem i dabiaromsia da minieralnych uhnajeńniaŭ», — zajaviŭ Łukašenka. 

Pavodle jaho słoŭ, naziemnaja častka kambinata «znachodzicca praktyčna na zaviaršalnym etapie». «My chutka zavieršym, i, dumaju, što ŭ bližejšyja hod-paŭtara projdziem i padziemnuju častku. Usio adno my vam pabudujem samy sučasny kambinat, i vy budziecie im hanarycca. My heta ŭmiejem rabić. My niadaŭna dadatkova pabudavali dva takija kambinaty ŭ siabie ŭ hetych umovach. I my zrobim heta simvałam našych adnosin», — skazaŭ Łukašenka. 

«Jak by ni było składana, my zadavolenyja, što Turkmienistan vybraŭ dla realizacyi hetaha prajekta Biełaruś», — padkreśliŭ jon. 

Varta adznačyć, što ŭ červieni hetaha hoda z chodam budaŭnictva Harłykskaha horna-abahačalnaha kambinata aznajomiŭsia padčas vizitu ŭ Turkmienistan premjer-ministr Biełarusi Michaił Miaśnikovič. 

«Z prezidentam Turkmienistana Hurbanhuły Bierdymuchamiedavym my damovilisia, što turkmienski bok budzie apłačvać pa fakcie budaŭniča-mantažnyja raboty i pastaŭki abstalavańnia i techniki nie tolki dla Harłykskaha kambinata, ale i dla inšych narodna-haspadarčych met», — skazaŭ Miaśnikovič padčas naviedvańnia pradpryjemstva-novabudoŭli. 

Jon adznačyŭ, što heta istotna ablehčyć pracu biełaruskich pradpryjemstvaŭ i vytvorcaŭ techniki, jakaja paśpiachova ekspłuatujecca ŭ Turkmienistanie. Budučy kambinat Miaśnikovič nazvaŭ «ŭnikalnym abjektam». «Takoha pradpryjemstva ŭ Centralnaj Azii jašče niama. Pa techničnych rašeńniach, prapanavanych biełaruskimi śpiecyjalistami, heta abjekt suśvietnaha ŭzroŭniu», — zajaviŭ biełaruski premjer. 

Tady ž, u červieni, paviedamlałasia, što košt realizacyi prajekta, jaki ŭžo vykanany prykładna na 40%, składaje 1 młrd dołaraŭ.

Kamientary

Padaje kurs dalara — čamu tak?7

Padaje kurs dalara — čamu tak?

Usie naviny →
Usie naviny

Siońnia pačynajuć sudzić 24-hadovuju minčanku za ŭdzieł u akcyi pratestu

Zvarot Bajdena da nacyi nahadvaŭ pachavalny marš — Bild

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Suprać mamy anarchista Franckieviča, asudžanaha na 16 hadoŭ kałonii, zaviali kryminalnuju spravu1

Stała viadoma, dzie buduć vučycca studenty zakrytych pryvatnych VNU1

Stryžak raskazaŭ, ci maje prezidenckija ambicyi6

«Dačka Mara płakała ad hora». U Maładziečnie družalubny łabrador niečakana dla ŭsich źjeŭ nutryju Kapibaru — usieahulnuju lubimicu10

Zołatavalutnyja reziervy Polščy pieravysili rekordnyja $200 miljardaŭ7

Chto taki Vadzim Krasikaŭ, u jakim tak zacikaŭlenaja Rasija?1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Padaje kurs dalara — čamu tak?7

Padaje kurs dalara — čamu tak?

Hałoŭnaje
Usie naviny →