Śviet55

Partyja «Zhoda» źbirajecca asprečyć vyniki vybaraŭ u Łatvii

Prarasijskaja partyja «Zhoda» rychtujecca asprečyć vyniki vybaraŭ u Łathalii, paviedamiŭ u svaim profili ŭ sacyjalnaj sietcy Facebook lidar partyi Nił Ušakoŭ.

«Źjaŭlajecca ŭsio bolš źviestak ab parušeńniach padčas vybaraŭ u Łathalii (rehijon ź pieravahaj ruskamoŭnaha nasielnictva). My zaraz źbirajem usie źviestki ab mahčymych parušeńniach, i hatovyja asprečyć vyniki vybaraŭ u hetym rehijonie», — piša Ušakoŭ.

Palicyja biaśpieki praviaraje zajavu člena «Adzinstva» Jurysa Vidzińša, jaki śćviardžaje, što ŭ jaho rasparadžeńni jość fakty, jakija śviedčać ab masavym podkupie vybarščykaŭ u asobnych krajach Łathalii. Pa słovach Vidzińša, za «patrebnaje» hałasavańnie na karyść Dzintarsa Zakisa («Adzinstva») prapanoŭvalisia sumy ad 5 da 40 jeŭra. Zakis abvinavačvańni adkidaje.

Jak paviedamlałasia raniej, parłamienckija vybary ŭ Łatvii vyjhrała prarasijskaja partyja «Zhoda», jakaja ŭ 12-m Siejmie budzie pradstaŭlena 24 deputatami. Adnak jana nie zmoža sfarmiravać urad.

Tak, 23 mandaty atrymała partyja «Adzinstva», 21 — Sajuz «zialonych» i sialan, 17 — Nacyjanalnaje abjadnańnie, jakija, vidać, i sfarmujuć kaalicyju. Admoŭna nakont supracoŭnictva ź lidaram «Zhody» Ušakovym vykazałasia i premjer Łatvii Łajmdota Straŭjuma, zajaviŭšy, što im nie pa darozie.

Kamientary5

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Usie naviny →
Usie naviny

Učora na Biełaruś zalacieŭ rasijski šachied. Što heta było?4

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia30

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Hałoŭnaje
Usie naviny →