Hramadstva55

Jeŭrapiejskija dypłamaty: Nie varta nadavać refierendumu vyklučnuju rolu ŭ admienie śmiarotnaha pakarańnia

Siońnia ŭ Biełaruskim PEN-centry adbyŭsia kruhły stoł, pryśviečany Tydniu suprać śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi.

Aleś Bialacki i Kareł Švarcenbierh.

Udzieł u kruhłym stale ŭziali biełaruskija litaratary Barys Piatrovič, Andrej Chadanovič, Uładzimir Arłoŭ, pravaabaronca Aleś Bialacki, staršynia Kamiteta pa zamiežnych spravach Parłamienta Češskaj Respubliki, były ministr zamiežnych spraŭ Kareł Švarcenbierh, pasoł Čechii ŭ Biełarusi Miłan Ekiert, pasoł Bałharyi Ivajła Ivanaŭ, pasoł Vialikabrytanii Brus Bakneł, apostalski nuncyj Kłaŭdzia Hudžeroci.

Usie ŭdzielniki pahadzilisia, što isnavańnie ŭ Biełarusi śmiarotnaha pakarańnia źjaŭlajecca absalutna nieprymalnym.

Adnak adna z hałoŭnych linij dyskusii razharnułasia vakoł mahčymych instrumientaŭ admieny śmiarotnaha pakarańnia. Tak, jeŭrapiejskija dypłamaty kazali pra pieraacenku roli pradstaŭnikami Biełarusi roli ŭsienarodnaha refierendumu.

Niekatoryja ź ich nahadali, što mierkavańniem hramadstva lohka manipulavać, prosta ŭzhadaŭšy hučnyja žortskija złačynstvy.

Miłan Ekiert. 

«Prablemy śmiarotnaha pakarańnia adnosiacca da taho typu prablem, dzie palityki musiać bačyć dalej za zvyčajnych hramadzian.

U Čechii admiena śmiarotnaha pakarańnia adbyłasia nie praz usienarodny refierendum, ale praz namahańni humanistyčna nastrojenych asob, takich, jak Vacłaŭ Havał», — skazaŭ Miłan Ekiert.

Ivajła Ivanaŭ. 

Ivajła Ivanaŭ nahadaŭ prykłady Francyi, dzie hramadzianie na refierendumie vykazalisia za zachavańnie śmiarotnaha pakarańnia, adnak parłamient i prezident admianili vyšejšuju mieru.

Brus Bakneł. 

Pasoł Bakneł taksama zasiarodziŭ uvaho na tym, što ŭ Vialikabrytanii padčas admieny śmiarotnaha pakarańnia bolšaść žycharoŭ vystupała za jaho zachavańnie. Navat ciapier 45% ludziej starejšaha pakaleńnia krainy vystupaje za vyšejšuju mieru pakarańnia. Adnak siarod maładych ludziej 18-24 hadoŭ hetaja ličba našmat mienšaja.

Bakneł taksama paviedamiŭ, minułahodni uzrovień naŭmysnych zabojstvaŭ i hvałtu ŭ Vielikabrytanii byŭ samym nizkim za apošnija 30 hadoŭ, i heta pry adsutnaści ŭ krainie śmiarotnaha pakarańnia. Bakneł kaža, što hetaha ŭdałosia dasiahnuć z dapamohaj jak dobraj pracy pravaachoŭnych struktur i rańniaha pajaredžvańnia złačynstvaŭ, tak i z dapamohaj hłybokaha i roznabakovaha vychavańnia ŭ hramadstvie ciarpimaści.

Kamientary5

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ2

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN11

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami29

Minskaje «Dynama» na apošnich chvilinach prabiłasia ŭ druhi raŭnd kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ VIDEA1

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →