Śviet44

«Rehijanały» ŭsio ž buduć ŭdzielničać u parłamienckich vybarach va Ukrainie

Stvoranaja na askiepkach «Partyi rehijonaŭ» partyja «Apazicyjny błok» zajaviła raniej, što nie maje namieru zmahacca za miescy ŭ novym składzie Viarchoŭnaj Rady, pakolki z-za vajny ŭ mnohich akruhach hałasavańnie pravieści niemahčyma.

Siońnia ž partyja «Apazicyjny błok» apublikavała pieršuju dziasiatku vybarčaha śpisu na pazačarhovych parłamienckich vybarach.

«Apazicyjny błok» uznačaliŭ były vice-premjer Juryj Bojka.

U pieršuju dziasiatku taksama ŭvajšli były vice-premjer Alaksandr Viłkuł, eks-staršynia Charkaŭskaj abłasnoj dziaržaŭnaj administracyi Michaił Dobkin, prezident Usieŭkrainskaha jaŭrejskaha kanhresa Vadzim Rabinovič, były hienieralny dyrektar «Azoŭstali» Alaksiej Bieły, deputat Viarchoŭnaj Rady Niestar Šufryč, lider partyi «Ukraina — Napierad!» Natalla Karaleŭskaja.

Kamientary4

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →