Kachańnie i seks33

Junijon i Uejd pra svaje intymnyja fotazdymki: My nie zrabili ničoha kiepskaha

Chakiery 20 vieraśnia, u čarhovy raz, vykłali ŭ internet śviežuju porcyju intymnych fotazdymkaŭ znakamitaściaŭ. 

Pieršaja porcyja takich fota stała ahulnadastupnaj na pačatku vieraśnia.

Na hety raz fatahrafii, vykradienyja chakierami z asabistych «ajfonaŭ» zorak, źjavilisia adrazu na niekalkich sajtach i imkliva razyšlisia pa internecie. Administratary zorak ekstrana vydalajuć fatahrafii, ale mnohija karystalniki paśpieli pieranieści ich u sacyjalnyja sietki.

Navinavy partał TMZ paviedamlaje, što na hety raz chakiery vykłali ŭ sieciva raniej nieapublikavanyja fota zorki amierykanskich realici-šoŭ Kim Kardašjan, amierykanskaj futbalistki Choup Soła, aktorak Kiejli Kuoka-Śvicinh, Vanesy Chadžans i h.d.

Amierykanskaja para — aktrysa Habryel Junijon i amierykanski baskietbalist Duejn Uejd, jakija taksama stali achviarami chakieraŭ, patrabujuć ad FBR pravieści rasśledavańnie chakierskaha ŭzłomu.

Viadoma, što Habryel Junijon i Duejn Uejd stali siamiejnaj paraj 30 žniŭnia 2014 hoda, ale sustrakalisia da viasiella na praciahu 5 hadoŭ.

— Nam stała viadoma, što intymnyja momanty, jakija my dzialili vyklučna adzin z adnym, byli vykradzienyja ściarviatnikami, — havorycca ŭ ich sumiesnaj zajavie.

— My šlem ŭsim paciarpiełym našu luboŭ, padtrymku i malitvy. My nie zrabili ničoha drennaha, — zajavili Habryel Junijon i Duejn Uejd, źviartajučysia da ŭsich achviar chakierskaha złačynstva.

Kamientary3

«Tam dumajuć pra adno — kali ŭsio heta zdarycca». Dzie i ŭ jakich umovach ciapier znachodzicca Ryka Kryhier?3

«Tam dumajuć pra adno — kali ŭsio heta zdarycca». Dzie i ŭ jakich umovach ciapier znachodzicca Ryka Kryhier?

Usie naviny →
Usie naviny

Chto taki Vadzim Krasikaŭ, u jakim tak zacikaŭlenaja Rasija?1

U Kałužskaj vobłaści paciarpieŭ krušeńnie viertalot Mi-28, ekipaž zahinuŭ2

Samaje poźniaje rašeńnie VAR u historyi. Hoł Arhienciny na Alimpijadzie admianili tolki praź dźvie hadziny2

Chto toj chłopiec, jaki padarvaŭ rasijskaha aficera ŭ Maskvie i byŭ aryštavany ŭ Turcyi6

Džo Bajden: Ja pieradaju estafietu novamu pakaleńniu

«Raptam nie pryjšoŭ na pracu, a praz paru dzion jaho zatrymali». Novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu ŭ Biełarusi1

U Dobrušskim rajonie aśviacili chleŭ z karovami FOTAFAKT7

Biełarus nakarmiŭ vuža rybaj i źniaŭ praces na VIDEA1

U Lachavickim rajonie mužčyna chacieŭ spalić susiedski chleŭ, dy pamyliŭsia budynkam1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Tam dumajuć pra adno — kali ŭsio heta zdarycca». Dzie i ŭ jakich umovach ciapier znachodzicca Ryka Kryhier?3

«Tam dumajuć pra adno — kali ŭsio heta zdarycca». Dzie i ŭ jakich umovach ciapier znachodzicca Ryka Kryhier?

Hałoŭnaje
Usie naviny →