Hramadstva22

Siońnia — Naradžeńnie Najśviaciejšaj Baharodzicy ŭ pravasłaŭnych

21 vieraśnia pravasłaŭnyja śviatkujuć pieršaje dvunadziasiataje śviata novaha liturhičnaha hoda — Naradžeńnie Najśviaciejšaj Baharodzicy. Kataliki śviatkujuć jaho 8 vieraśnia.

Hałoŭnaja krynica źviestak pra žyćcio Baharodzicy — apakryfičnaja kniha «Protajevanhielle Jakuba», napisanaja kala 170 — 180 hoda, jakaja padaje abstaviny naradžeńnia Dzievy Maryi i imiony jaje baćkoŭ, Jakima i Hanny, jakich uschodniaja carkva ŭ liturhičnaj tradycyi šanuje jak «bohaajcoŭ». Zhodna z carkoŭnaj tradycyjaj, Hospad Boh na schile hadoŭ daŭ hetaj pabožnaj pary dziacia, jakomu było pryznačana stać Maci Božaha Syna.

Upieršyniu śviata zhadvajecca ŭ piśmovych krynicach ŭ V stahodździ, a aficyjna ŭstalavana na chryścijanskim Uschodzie vizantyjskim impierataram Maŭrykijem naprykancy VI st.

Kamientary2

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →