Biełaruskija vysokija čynoŭniki nie lubiać žyć pobač z prostymi hramadzianami. Jany z radaściu pasialilisia ŭ vydzielenym im rajonie ŭ Drazdach. Ale kožny achvotny moža pahladzieć na damy, jakija naležać, naprykład, premjer-ministru Michaiłu Miaśnikoviču ci ministru zamiežnych spraŭ Uładzimiru Makieju. Nijakaj tajamnicy niama — ni vysačeznych płotaŭ, ni achovy.

Ad vypadkovych minakoŭ śpiecsłužby chavajuć tolki aficyjnyja rezidencyi Alaksandra Łukašenki. Ich status praduhledžvaje zakrytaść ad čužych vačej — kantrolna-prapusknyja punkty, kalučy drot, videanazirańnie… Zakrytymi ad hramadskaści zastajucca taksama źviestki pra toje, dzie i jak žyvuć syny Alaksandra Łukašenki.

Pierad kožnymi čarhovymi prezidenckimi vybarami Alaksandr Łukašenka musić pieradavać u Centrvybarkam dekłaracyju ab svaich dachodach, a taksama ab dachodach tych, z kim jon pražyvaje. U 2006-m u dakumient byli zapisanyja syny Viktar i Dźmitryj. Pavodle dekłaracyi, nijakaj nieruchomaści jany nie mieli.

U anałahičnym dakumiencie za 2010-y hod źjaviŭsia małodšy syn Mikałaj (darečy, narodžany ŭ 2004-m), ale źnikli Viktar i Dźmitryj. Značycca, starejšy i siaredni syny stali žyć asobna. Dzie? Nieviadoma.

Abodva jany šmatdzietnyja baćki, tamu mahli b pretendavać jak minimum na chutkaje budaŭnictva kvateraŭ u spalnych rajonach Minska. Adnak u Kamiennaj Horcy, dzie najčaściej dajuć takoje žyllo, ich nichto nie bačyŭ.

Siarod upłyvovych pradstaŭnikoŭ biełaruskaj ułady i inšych asobaŭ, nabližanych da Alaksandra Łukašenki, mahčymaść pabudavać žyllo ŭ Drazdach i Viaśnincy atrymali amal usie. Ale i tam proźvišča «Łukašenka» siarod ułaśnikaŭ niama.

U sapraŭdy pravavoj respublicy vyklučeńniaŭ nie pavinna być ni dla kaho, navat dla kiraŭnika dziaržavy i jahonaj siamji. Tak, patreby biaśpieki dyktujuć nieabchodnaść zakryćcia peŭnaj infarmacyi pra niekatorych asobaŭ i niekatoryja abjekty ŭłasnaści. Ale bieź pieraboru.

Miž tym u Biełarusi jość zony vyklučeńnia, zony sakretnaści i tajamnicy. Adna z takich — žyły kompleks «Uschod», jaki znachodzicca na bierazie Zasłaŭskaha vadaschovišča, uprytyk ź dziaržaŭnaj rezidencyjaj «Zasłaŭje-1».

Chto budavaŭ?

«Uschod» raskinuŭsia bolš čym na 17 hiektarach ziamli. Za savieckimi časami tut znachodziŭsia pijanierski łahier, jaki ź ciaham času pryjšoŭ u zaniapad.

Jak hetaja ziamla dastałasia novym haspadaram? 15 lutaha 2008 hoda była zaklučanaja damova kupli-prodažu siami hiektaraŭ ziamli pamiž RUP «Biełśpieckantrakt» i STAA «UschodBud».

Što takoje «Biełśpieckantrakt»? Heta arhanizacyja, jakaja raspradaje niepatrebnyja materyjalnyja resursy Uzbrojenych siłaŭ. Naprykład, na sajcie arhanizacyi apublikavanyja «prapanovy dnia»: sałdackaja płašč-pałatka 1980 hoda ci nacielnyja sałdackija kalsony 1984 hoda.

Kupiec, kampanija «UschodBud», była stvoranaja za dva miesiacy da ŭhody. Aproč «Uschoda», jana nie realizoŭvała bolš nivodnaha prajekta. Nakont jaje zasnavalnikaŭ ničoha nie paviedamlałasia, ale kampanija była zarehistravanaja pa tym samym jurydyčnym adrasie, što i «IteraBiełBud». A heta daččynaja kampanija rasijskaj hazavaj impieryi «Itera».

Jaje zasnavalnik, miljarder Ihar Makaraŭ, ad pačatku 1990-ch zajmaŭsia prodažam hazu, a paśla i jaho zdabyčaj. «Itera» ščylna supracoŭničała ź Biełaruśsiu, navat pabudavała ŭ Mahilovie zavod pa vypusku płastykavaha posudu. A samoha Makarava, jaki nazyvaje Biełaruś druhoj radzimaj, Alaksandr Łukašenka ŭznaharodziŭ miedalom Francyska Skaryny.

Haz prynosiŭ miljarderu najbolšyja prybytki, i hetyja hrošy jon układaŭ u budaŭnictva. Samym ambitnym prajektam «Itery» ŭ Biełarusi mieŭsia stać «Minsk-Sici». Rasiejcy abiacali ŭkłaści ŭ budoŭlu dziełavoha centra da $30 miljardaŭ! Prajekt byŭ uchvaleny Alaksandram Łukašenkam u siaredzinie 2007 hoda. Praŭda, praź niekalki hadoŭ jon byŭ zavaleny, i ź inviestaram raźvitalisia. Prykładna tady ž u Rasii «Itery» abrezali dostup da hazu.

Astatnija 10 hiektaraŭ ziamli dla budaŭnictva žyllovaha kompleksu «UschodBud» atrymaŭ rašeńniem Minabłvykankama №559 ad 10 červienia 2009.

«UschodBud» byŭ sumiesnym tavarystvam z abmiežavanaj adkaznaściu — značycca, siarod jahonych ułaśnikaŭ byli i biełaruskija, i zamiežnyja rezidenty. Heta davała prava na atrymańnie ziamli ŭ pastajannaje karystańnie. Roźnica ŭ tym, što całkam zamiežnaja kampanija mahła b tolki arandavać učastak.

Chto vałodaje?

Infarmacyja pra pieršapačatkovych zasnavalnikaŭ «UschodBuda», na žal, adsutničaje. Adnak dakładna viadoma, što ź ciaham času ich skład źmianiŭsia. Jak paviedamili «Našaj Nivie» ŭ Ministerstvie justycyi, u žniŭni 2009 hoda ŭ ich lik uvajšła kampanija z abmiežavanaj adkaznaściu «Demiluks ŁTD». Nazva «Demiluks» sustrakajecca ŭ bazach dadzienych kampanij Uruhvaja i Hankonha, adnak takoj arhanizacyi siarod biełaruskich jurydyčnych asobaŭ niama. Faktyčna heta zamiežny afšorny fond — kampanija, stvoranaja dla taho, kab schavać imia sapraŭdnych ułaśnikaŭ.

U lutym 2014 hoda ŭ śpisie ŭłaśnikaŭ «UschodBuda» źjaviŭsia novy afšor. Kampanija z abmiežavanaj adkaznaściu «Vinsajmier Chołdynhs Limited» uniesła ŭ statutny fond usiaho… $2,2 i atrymała 0,01% doli. Arhanizacyi z takoj nazvaj siarod biełaruskich jurydyčnych asobaŭ taksama niama. Navošta było stvarać novuju kampaniju i atrymlivać ad jaje takuju drobiaź? My pakul nie znajšli adkazu na hetaje pytańnie.

Tady ž «UschodBud» pamianiaŭ nazvu. Ciapier heta tavarystva z abmiežavanaj adkaznaściu «Uschod Propierciz Mieniedžmient» (słovy možna pierakłaści jak «Kiraŭnictva nieruchomaściu Uschod»). Źmianiłasia i forma ŭłasnaści — tavarystva pierastała być sumiesnym.

Takim čynam, pa stanie na siońnia ziamlu vykarystoŭvaje tavarystva z abmiežavanavaj adkaznaściu, zasnavalnikami jakoha źjaŭlajecca nieviadomyja zamiežnyja kampanii.

Što pabudavali?

Trapić na terytoryju «Uschoda» niemahčyma. Vysačezny płot z kalučym drotam staić vakoł pa ŭsim pierymietry 17 hiektaraŭ ziamli, na im zamacavanyja kamiery videanazirańnia. Chapaje i sposabaŭ psichałahičnaha cisku. Naprykład, na płocie raźviešanyja tablički «Zabaronienaja zona. Prachod zakryty». Ichniaja biessensoŭnaść vidavočnaja: praz čatyrochmietrovuju aharodžu bieź dźviarej prajści i tak niemahčyma, a błukać pa lesie pobač z płotam nie moža zabaranić nijakaja vyvieska.

Na słupach visić jašče adno niezakonnaje «abmiežavańnie»: u lesie kala pryvatnaj rezidencyi nibyta zabaroniena fota- i videazdymka.

Prajechać vakoł «Uschoda» na aŭtamabili možna, tolki kali praihnaravać niekalki znakaŭ «Prajezd zabaronieny» i «Ujezd zabaronieny». Zajezd u žyllovy kompleks zakryty šłahbaumam.

Ubačyć, što znachodzicca ŭnutry, možna tolki praz spadarožnikavyja zdymki (hladzi kartu). U respublikanski rejestr nieruchomaści zaniesienaje pryznačeńnie kožnaha z budynkaŭ — ad žyłych katedžaŭ da schovišča dla harodniny. Aproč taho, na fota bačnyja niekalki spartyŭnych paloŭ (źleva naprava — tenisnaje, baskietbolnaje i valejbolnaje), a taksama pryčał.

Chto žyvie?

Dakumientalnaha adkazu na hetaje pytańnie niama. Jość tolki razmovy rabotnikaŭ susiednich sanatoryjaŭ, jakija navat bajacca padyści da svaich novych niečakanych susiedziaŭ. I zapisy na internet-forumach ad ludziej, što majuć kantakty z tymi, chto pracuje tam u absłuzie.

***

1) Trochpaviarchovy draŭlany dom z padvałam, tryma terasami i čatyrma naviesami. Płošča — 1144 m2

2) Trochpaviarchovy błočny dom z padvałam, tryma terasami i dvuma naviesami. Płošča — 967 m2

3) Dvuchpaviarchovy błočny dom z padvałam, terasaj i dvuma naviesami. Płošča — 885 m2

4) Dvuchpaviarchovy błočny dom z padvałam i dźviuma terasami. Płošča — 458 m2

5) Dvuchpaviarchovy błočny dom z padvałam i čatyrma naviesami. Płošča — 642 m2

6) Adnapaviarchovy draŭlany dom z prybudovaj, terasaj i naviesam. Płošča — 145 m2

7) Dvuchpaviarchovy haspadarčy dom z padvałam i dvuma naviesami. Płošča — 528 m2.

8) Łaźnia da doma №1 z padvałam, dźviuma terasami i dvuma naviesami. Płošča — 303 m2.

9) Łaźnia da doma №2 ź dźviuma terasami. Płošča — 71 m2.

10) Łaźnia da doma №3 z terasaj i naviesam. Płošča — 49 m2.

11) Błočny łaźnievy kompleks z padvałam i dvuma naviesami. Płošča — 1875 m2.

12) Dvuchpaviarchovy błočny fizkulturna-azdaraŭlenčy kompleks. Płošča — 1717 m2.

13) Haraž. Płošča — 157 m2.

14) Dvuchpaviarchovy błočny dom achovy. Płošča — 134 m2.

15) Błočny budynak barbiekiu na 15 čałaviek. Płošča — 85 m2.

16) Schovišča dla harodniny.

17) Pompavaja stancyja nad artezijanskimi śvidravinami.

 

Aproč taho, na terytoryi «Uschoda» pabudanyja haraž dla śpiectechniki, budynak barbiekiu na 6 čałaviek, kacielnia, supraćpažarnaja nasosnaja stancyja, stancyja ačystki ściokavych vod.

 

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?