Mierkavańni2424

Baćka dzieviaci dziaciej: Hrošy nie hałoŭnaje, hałoŭnaje — luboŭ

Biełaruś iznoŭ zadumałasia nad vypraŭleńniem demahrafičnaj situacyi. Novy dziaržaŭny prajekt pa padrymcy naradžalnaści moža ŭstupić u siłu ŭžo z 1 studzienia nastupnaha hoda. U hety raz ułady abiacajuć za treciaje i kožnaje nastupnaje dzicia naličvać baćkam pa 14 tysiač dalaraŭ.

Leanid Skarabahaty, šmatdzietny baćka i viernik jevanhielskaj carkvy, ličyć, što pavysić naradžalnaść u Biełarusi mahčyma nie tolki z dapamohaj dziaržaŭnych datacyj.

Leanidu — 50 hadoŭ. U ich z žonkaj Ałaj dzieviać dziaciej — zvyššmat, pa sieńniašnich mierkach. Ich pieršyniec, Arciom, naradziŭsia jašče ŭ 1988 hodzie, a najmałodšamu synu Hienrychu ciapier dva hady. Adnak, ličyć Leanid, dla pamieru siamji hrošy ci dziaržaŭnyja datacyi — nie hałoŭnaje.

«Ludzi bajacca naradžać dziaciej nie stolki z-za hetaha, kolki z-za niaŭpeŭnienaści ŭ adnosinach pamiž saboj», — kaža Skarabahaty. Kali žančyna ŭpeŭnienaja ŭ svaim mužy, to jana z radaściu i zadavalnieńniem budzie naradžać dziaciej, zhadžajecca Ała. A dapamahčy vypravić uzajemaadnosiny moža carkva, miarkujuć jany.

«Hladzicie — mnohija jazvy hramadstva, jakija raźjadajuć siemji, nie raspaŭsiudžvajucca siarod viernikaŭ. U carkvie praktyčna nie sustrenieš pjanstva. Carkva dapamahaje ŭtrymać siamju ad razvodu, — kaža Leanid. —Lubaja siamja prachodzić praz šerah kryzisnych situacyj. I bolšaść hetych situacyj — typovyja, adnolkavyja dla ŭsich siemjaŭ».

Sam Leanid pryjšoŭ u carkvu vypadkova. Jašče ŭ 90-ja ŭ jaho siamji pačalisia prablemy, jany z žonkaj navat niejki čas žyli asobna. U jevanhielskuju carkvu ich zaprasili siabry. Skarabahatyja schadzili — i im spadabałasia. Chutka jany pačali naviedvać prychod rehularna. Adnosiny ŭ siamji vypravilisia praktyčna adrazu.

U toj ža čas i Leanid, i Ała pryznajuć, što zanadta ščylny sajuz dziaržavy i carkvy moža być nie nadta dobraj idejaj.

U dziaržavy jość tendencyja vykarystoŭvać carkvu ŭ svaich intaresach, adznačajuć jany. Tamu carkva pavinna ŭ pieršuju čarhu być častkaj siamji, jak i siamja — častkaj carkvy. «Kali dzieci chodziać z baćkami ŭ carkvu, kali jany tam vučacca pavažać svaich baćkoŭ, pavažać i lubić adno adnaho, to hadavać ich — adno zadavalnieńnie», — padkreślivaje Ała.

U Skarabahatych dzieci dapamahajuć jak adzin adnamu, tak i baćkam. Hatujuć ježu, prybirajuć u chacie, starejšyja robiać ź mienšymi ŭroki. Pačynajučy z 12 hadoŭ jany dapamahajuć baćku i ź biznesam — Leanid vałodaje nievialikaj vieb-studyjaj i internet-kramaj, pradaje knihi i buchhałtarskija błanki.

Dzieci prymajuć zamovy pa telefonie, vykonvajuć abaviazki kurjeraŭ. Pryčym uzajemadapamoha i ŭzajemapavaha — nieadjemnaja častka siamiejnaha žyćcia. Zaraz Skarabahatyja žyvuć u vialikim domie. Ale ž raniej, raskazvaje Leanid, jany žyli ŭ dvuchpakajoŭcy, usie adzinaccać čałaviek. I ničoha, usim było dastatkova miesca.

«Raźličvać treba nie na dziaržaŭnuju padtrymku, a na svaju siamju i na Hospada Boha. Raniej ludzi mieli vielizarnyja siemji i niejak žyli, pryčym biez usiakich tam datacyj, — kaža Leanid. — Hrošy hrašyma. Hałoŭnaje — luboŭ. Viadoma, što prablemy jość u kožnaj siamji — u kahości jany bolš surjoznyja, u kahości mienš. Ale ciažkaści zbližajuć siamju, robiać jaje macniejšaj».

Kamientary24

«Tam dumajuć pra adno — kali ŭsio heta zdarycca». Dzie i ŭ jakich umovach ciapier znachodzicca Ryka Kryhier?

«Tam dumajuć pra adno — kali ŭsio heta zdarycca». Dzie i ŭ jakich umovach ciapier znachodzicca Ryka Kryhier?

Usie naviny →
Usie naviny

Chto taki Vadzim Krasikaŭ, u jakim tak zacikaŭlenaja Rasija?

U Kałužskaj vobłaści paciarpieŭ krušeńnie viertalot Mi-28, ekipaž zahinuŭ2

Samaje poźniaje rašeńnie VAR u historyi. Hoł Arhienciny na Alimpijadzie admianili tolki praź dźvie hadziny2

Chto toj chłopiec, jaki padarvaŭ rasijskaha aficera ŭ Maskvie i byŭ aryštavany ŭ Turcyi6

Džo Bajden: Ja pieradaju estafietu novamu pakaleńniu

«Raptam nie pryjšoŭ na pracu, a praz paru dzion jaho zatrymali». Novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu ŭ Biełarusi1

U Dobrušskim rajonie aśviacili chleŭ z karovami FOTAFAKT7

Biełarus nakarmiŭ vuža rybaj i źniaŭ praces na VIDEA1

U Lachavickim rajonie mužčyna chacieŭ spalić susiedski chleŭ, dy pamyliŭsia budynkam1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Tam dumajuć pra adno — kali ŭsio heta zdarycca». Dzie i ŭ jakich umovach ciapier znachodzicca Ryka Kryhier?

«Tam dumajuć pra adno — kali ŭsio heta zdarycca». Dzie i ŭ jakich umovach ciapier znachodzicca Ryka Kryhier?

Hałoŭnaje
Usie naviny →