Hramadstva33

40 abituryjentaŭ nabrali 100 bałaŭ na CT pa biełaruskaj i ruskaj movach

Na centralizavanym testavańni pa ruskaj i biełaruskaj movach 40 abituryjentaŭ atrymali 100 bałaŭ.

Pra heta paviedamiŭ dyrektar Respublikanskaha instytuta kantrolu viedaŭ Mikałaj Fiaśkoŭ.

Pavodle jaho słoŭ, 100 bałaŭ pa biełaruskaj movie nabrali 15 čałaviek, a mienš za 10 atrymali 2069 abituryjentaŭ. Pry hetym u dvuch čałaviek — 0 bałaŭ. Pa vynikach testavańnia pa ruskaj movie nazirałasia 25 stabalnikaŭ. Nižej čym na 10 bałaŭ testy napisali 8319, na 0 — 17.

«Hetyja 19 čałaviek nie zmohuć u hetym hodzie dalej udzielničać va ŭstupnaj kampanii, bo nie atrymajuć siertyfikat CT», — dadaŭ Mikałaj Fiaśkoŭ.

Usiaho na centralizavanaje testavańnie pa biełaruskaj movie, jakoje prajšło 14 červienia, prybyli 25 423 čałavieki. Na nastupny dzień — 15 červienia — na CT pa ruskaj movie źjavilisia 76 025 abituryjentaŭ.

Kamientary3

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →