Navuka i technałohii

Čałaviek dzielicca bakteryjami sa svaim smartfonam 

U sučasnym śviecie čałaviek nastolki nieparyŭna źviazany z techničnymi navinkami, što bakteryi, jakija žyvuć na jaho skury, «pierasialajucca» na hadžet svajho ŭładalnika.

Mikrabijołahi z Univiersiteta štata Arehon pryjšli da vysnovy, što mikrafłora na skury čałavieka i na jaho smartfonie praktyčna nie adroźnivajecca pa składzie. Vyniki svajho daśledavańnia navukoŭcy apublikavali ŭ časopisie PeerJ.

Śpiecyjalisty paraŭnali bakteryi na ŭkazalnym palcy ludziej i na ekranie smartfona. Dla najlepšaha analizu mikrabijołahi vyvučali DNK bakteryj. Usiaho navukoŭcy pravieryli 51 paru «čałaviek-hadžet».

Vyniki ŭrazili daśledčykaŭ. Akazałasia, što 82% bakteryj, vyjaŭlenych na palcy čałavieka, prysutničajuć taksama i na sensarnym ekranie smartfona. Pryčym vialikaja častka bakteryj — heta streptakoki, stafiłakoki i karyniebakteryi, jakija źjaŭlajucca zvyčajnymi «žycharami» skury čałavieka.

U bližejšych płanach navukoŭcaŭ vyvučyć mikrafłoru mabilnych telefonaŭ miedykaŭ i naviedvalnikaŭ špitalaŭ i vyśvietlić, ci jość na mabilnikach patahiennyja bakteryi. Padobnyja viedy dapamohuć acanić rolu smartfonaŭ u raspaŭsiudzie roznaha rodu infiekcyj.

***

Navukovy časopis adkrytaha dostupu PeerJ nie zaležyć ad manapolii vydaviectvaŭ i stvarajecca navukoŭcami dla navukoŭcaŭ. Stvaralniki prajekta śćviardžajuć, što navukovaja infarmacyja pavinna być biaspłatnaj i dastupnaj kožnamu. Kožnaja navukovaja praca, apublikavanaja ŭ časopisie, prachodzić publičnaje recenzavańnie ekśpiertami, a ŭ jaje abmierkavańni moža pryniać udzieł luby žadajučy. Na siońnia ŭ PeerJ bolš za 800 navukovych redaktaraŭ z roznych krain śvietu. Udzieł u pracy redakcyjnaha savieta prymajuć łaŭreaty Nobieleŭskaj premii. U PeerJ padajucca zajaŭki na publikacyju z usiaho śvietu, jany achoplivajuć usie vobłaści bijałahičnych navuk, miedycyny, achovy zdaroŭja. Najbolš papularnyja temy ciapier — heta ekałohija i bijainfarmatyka.

Kamientary

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach6

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach

Usie naviny →
Usie naviny

Amnesty International zaklikała vyzvalić Alesia Bialackaha1

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli7

Pamior biełaruski saksafanist Vital Jamuciejeŭ

Kałumbijski fanat, jaki ŭdaryŭ lidara zbornaj Uruhvaja Nuńjesa, vyjaviŭsia śviatarom FOTAFAKT2

Bajden nazvaŭ prezidentam Ukrainy Pucina20

Paźniak pierakanany, što ŭ druhim tury vybaraŭ-1994 pieramoh by Łukašenku72

«Avijakampanija apłaciła adpačynak». Biełaruski raskazali, jak lohka i prosta dabilisia kampiensacyi za zatrymku rejsa4

«Nie prydumaŭ, jak narezać». Biełarus pakazaŭ u tyktoku, jak zabivaje ćvik mahiloŭskaj kaŭbasoj4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach6

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach

Hałoŭnaje
Usie naviny →