Mierkavańni77

Ekśpiert: Biełaruś u stanie stvaryć ułasny ZRK, jaki budzie zapatrabavany na suśvietnym rynku

Alaksandr Alesin ličyć, što našaj krainie nieabchodna stvarać svaju zbroju, što daść mahčymaść zachapić častku rynku ŭ krainach, jakija raźvivajucca.

Stvaryć ajčynny zienitny rakietny kompleks (ZRK) pa charaktarystykach nie horš za rasijski S-300 daručyŭ Alaksandr Łukašenka padčas naviedvańnia 24 červienia abaronnych pradpryjemstvaŭ u Barysavie.

Na dumku vajennaha ekśpierta Alaksandra Alesina, u našaj krainie jość patencyjał dla vytvorčaści svaich zienitna-rakietnych kompleksaŭ.

— U Biełarusi znachodzicca Minskaje vyšejšaje zienitna-rakietnaje vučylišča, dzie z časoŭ SSSR viałasia navukovaja praca ŭ śfiery SPA, — adznačyŭ jon. — Va univiersitecie infarmatyki i radyjoelektroniki taksama rychtujucca śpiecyjalisty pa mnohich nieabchodnych śpiecyjalnaściach.

Šerah biełaruskich pradpryjemstvaŭ śpiecyjalizujecca na absłuhoŭvańni i madernizacyi ZRK. Naprykład, minskaje UP «Tetraedr» madernizavała kompleks S-125 u Kazachstanie. Heta pradpryjemstva taksama naładziła vypusk ułasnaha ZRK małoj dalokaści T38 «Štylet».

Na dumku ekśpierta, u Biełarusi jość usio nieabchodnaje dla vytvorčaści ŭłasnych ZRK. Niama tolki techničnaj mahčymaści dla vypusku samich rakiet. Ich, pa słovach Alesina, pryjdziecca kuplać u inšych krainach: u Rasii, Kitai ci Ukrainie.

— Spadziavacca, što Rasija pradastavić nam novyja kompleksy, nie varta, — tłumačyć Alaksandr Alesin. — Pastaŭlenyja nam raniej S-300 užo praktyčna sastareli. Raźvićcio novych technałohij adbyvajecca imkliva. Ciapier užyvajucca bieśpiłotniki i vysokadakładnyja kryłatyja rakiety, jakija atakujuć na nievialikich vyšyniach. Tamu Rasija pravodzić ułasnaje pieraŭzbrajeńnie i joj samoj nie chapaje vytvorčych mahutnaściaŭ dla vypusku novych S-400.

Vypusk ułasnych ZRK dazvolić pradavać ich inšym krainam, a na vyručanyja hrošy abnaŭlać ŭłasnaje vojska. Popyt na sučasnyja ZRK na suśvietnym rynku vielmi vialiki. Pry hetym, pa słovach ekśpierta, mnohija krainy nie chočuć kuplać vysokadakładnuju zbroju ŭ zvyšdziaržaŭ. Jany aścierahajucca ŭbudavanych čypaŭ, dziakujučy jakim zachodnija krainy mohuć zabłakavać kompleksy ŭ vypadku kanfliktu.

— Na rynku ŭzbrajeńniaŭ šukajuć pastaŭščykoŭ ź nievialikich krain, jakija nikoli nie stanuć patencyjnym voraham, — tłumačyć Alesin. — Biełaruś u hetym płanie vyjhraje. I kali atrymajecca stvaryć ZRK z dobrymi suadnosinami koštu i jakaści, u pryncypie nam udasca zachapić značnuju dolu rynku ŭ krainach, jakija raźvivajucca.

Kamientary7

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii64

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

Za 40 km ad Minska jość unikalny biaspłatny hidrapark z vadaspadami, lesam, plažami i navat «džakuzi»2

U Biełaruś znoŭ zalacieŭ šachied. Hetym razam jon dabraŭsia da Viciebska12

U Kobrynie bolš nie budzie vulicy Kalinoŭskaha12

Samit NATA pakazaŭ adsutnaść mocnaha lidara nakštałt Čerčyla — Bild3

Kaho siońnia možna nazvać sapraŭdnym patryjotam Biełarusi? Hutarka ź fiłosafam Barkoŭskim13

Hramadzianina Indyi, jak miarkujecca, uziali ŭ zakładniki ŭ Biełarusi9

Biełaruskim błohieram zakručvajuć hajki — źmianili praviły publikacyi rekłamy ŭ sacsietkach. Padrabiaznaści1

Prezident Čechii prapanavaŭ sposab pačać pieramovy pamiž Ukrainaj i Rasijaj6

U Rastoŭskaj vobłaści z-za ataki dronaŭ haryć naftabaza

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii64

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →