Usiaho patrochu55

Paśla śpirytyčnaha sieansu ŭ Mieksicy ŭ jaho ŭdzielnikaŭ «usialilisia demany»

Videa sa śpirytyčnaha sieansu skałychnuła Interniet. U kadry — dziaŭčyna, jakuju pryjšłosia pryšpilić da miedycynskich nasiłak, bo jana rykaje, vyhinajecca i nie svaim hołasam kaža niešta niezrazumiełaje.

Źniešnie ŭsio vyhladaje tak, byccam hetaja dziaŭčyna pakutuje na psichičnaje zachvorvańnie. Na samaj ža spravie, pa śviedčańniach vidavočcaŭ, dziaŭčynu pryvieźli ŭ špital ŭ takim stanie paśla taho, jak jana razam z bratami zładziła śpirytyčny sieans.

Alaksandra Uerta žyvie ŭ Mieksicy i joj usiaho 22 hady, a jaje bratu Sierchia 23. U sieansie ŭdzielničaŭ jašče i 18-hadovy stryječny brat Alaksandry Fiernanda Kuevas. Maładyja ludzi zachacieli vyklikać duchaŭ. Dla hetaha jany vykarystali śpiecyjalnuju došku. Praz usiaho niekalki chvilin paśla zaviaršeńnia mistyčnaj pracedury chłopcy ŭžo telefanavali ŭ chutkuju dapamohu.

Jak paviedamlaje Daily Star, u maładych ludziej niby ŭsialilisia demany, pakolki ŭsie troje raŭli, śmiajalisia i kidalisia z boku ŭ bok. Pry hetym u ich ŭźnikali muskulnyja spazmy i halucynacyi.

Dziaŭčyna sprabavała paranić siabie, tamu jaje pryviazali da nasiłak. Kali paciarpiełuju spytali, što vyklikaje ŭ jaje taki žudasny śmiech, jana adkazała: «My chutka pamrem». Lekary sprabavali jaje supakoić, skazaŭšy, što jana chutka papravicca, bo rodnyja chvalujucca za jaje. Alaksandra dadała, što jany taksama chutka pamruć.

Kamientary5

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →