Hramadstva2727

Student abaraniŭ pa-biełarusku dypłom z prajektam stancyi mietro 

«Usie ŭsio zrazumieli».

 

Ciapier «Prajekt stancyi Kavalskaja Słabada Minskaha mietrapalitena» piacikurśnika Biełaruskaha nacyjanalnaha techničnaha ŭniviersiteta Jakuba Trafimoviča (fakultet transpartnych kamunikacyj) budzie realizoŭvacca na praktycy.

— Prajekt zaklučaŭsia ŭ tym, kab raźličyć budaŭničyja kanstrukcyi płatformavaha ŭčastka. Apisvałasia technałohija budaŭnictva, achova pracy, achova navakolnaha asiarodździa. Ale asnoŭnaje — heta raźliki.

«NN»: Jość vierahodnaść, što tvoj prajekt znojdzie praktyčnaje ŭvasableńnie?

Jakub Trafimovič: Tak, moj prajekt budzie realizoŭvacca. Z hetaj stancyi pačniecca budaŭnictva treciaj linii mietro. Ja ŭžo pracuju ŭ «Minskmietraprajekcie»: pakul dypłom nie atrymaŭ — ja tolki technik-prajekciroŭščyk. I tam zastajusia na raźmierkavańnie.

«NN»: Jak vykładčyki pryniali biełaruskamoŭny prajekt?

JAT: Napačatku byli pytańni. Maŭlaŭ, nikoli takoha nie było na śpiecyjalnaści (ale va ŭniviersitecie heta nie pieršy vypadak). Maŭlaŭ, pratakoł afarmlajecca pa-rusku, a moj prajekt budzie na biełaruskaj movie. U vyniku ŭsio prajšło vydatna. Na abaronie prysutničaŭ zahadčyk kafiedry, dyrektar «Minskmietraprajekta», supracoŭniki mietrapalitena. Pytańni staralisia zadavać taksama pa-biełarusku. Za dypłom ja atrymaŭ 9 bałaŭ.

«NN»: Čyja była inicyjatyva abaraniacca na rodnaj movie?

JAT: Ja tak sam vyrašyŭ, kali jašče pastupiŭ va ŭniviersitet. Ja dva kursavyja prajekty da hetaha pisaŭ pa-biełarusku.

«NN»: Jakija byli składanaści pry napisańni dypłoma?

JAT: U ahulnym dostupie niama techničnaj litaratury na biełaruskaj movie. Jość słoŭniki, ale prafiesijnaja terminałohija słaba raspracavana. Davodziłasia šukać pa sajtach, dapamahła karektarka, jakaja vyčytvała moj prajekt.

Prykład Jakuba Trafimoviča nie adzinkavy. Usio bolš studentaŭ techničnych VNU pryncypova abirajuć rodnuju movu. Raniej sioleta my pisali pra biełaruskamoŭnyja abarony inžyniera z HDTU i ekanamista z BDTU.

Kamientary27

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →