Śviet2020

Dziaržduma pryniała zakonaprajekt, jaki zabaraniaje ściah Rasii

Deputaty Dziarždumy pryniali zakonaprajekt, jaki pryraŭnoŭvaje simvoliku arhanizacyj, što supracoŭničali ŭ hady Druhoj suśvietnaj vajny z fašystami, da nacysckaj.

Aŭtaram inicyjatyvy vystupiŭ deputat ad frakcyi «Adzinaja Rasija» Siarhiej Žalaźniak.

Zakonaprajekt pašyraje artykuł 20.3 KaAP, jaki zabaraniaje prapahandu i publičnaje demanstravańnie nacysckaj atrybutyki i simvoliki, a taksama simvoliki ekstremisckich arhanizacyj. Hety śpis, u vypadku pryniaćcia zakona, budzie dapoŭnieny atrybutykaj i simvolikaj «arhanizacyj, jakija supracoŭničali z fašysckimi arhanizacyjami i ruchami, a taksama ź mižnarodnymi albo zamiežnymi arhanizacyjami, jakija admaŭlali prysud Mižnarodnaha vajennaha trybunała (Niurnbierhskaha trybunała) albo prysudy nacyjanalnych, vajennych abo akupacyjnych trybunałaŭ, zasnavanych na prysudzie Mižnarodnaha vajennaha trybunała», piša ITAR-TASS.

Prynamsi, błohiery źviarnuli ŭvahu na toje, što pad dziejańnie novaha zakona moža patrapić sučasny ściah Rasiejskaj Fiederacyi. U pryvatnaści, pra heta piša žurnalist Andrej Malhin.

«Simvolikaj UPA, jakuju Žalaźniak i astatnija idyjoty ź Dziarždumy źbirajucca pryraŭniać da nacysckaj, byŭ «dziaržaŭny Tryzub», mienavita taki, jaki ciapier źjaŭlajecca dziaržaŭnym hierbam Ukrainy. Buduć zabaraniać ukrainski hierb? A voś ciapierašni ściah Rasiejskaj Fiederacyi, naadvarot, byŭ simvałam RVA — armii Ułasava. Kali prytrymlivacca litary zakonu, hety fłah treba zabaranić», — piša jon.

Kamientary20

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →