Hramadstva

U Minsku źjaviŭsia pokierny kłub

Pa słovach arhanizataraŭ, kłub I-Go-Go Poker pavinien stać miescam dla tych, chto nie lubić pafasnuju atmaśfieru kazino i niebiaśpieki nielehalnaj hulni.

«Kali ja prychodžu ŭ kazino, to adčuvaju siabie jak rastaman, jaki trapiŭ u vojska, — nie na svaim miescy, — raspaviadaje adzin z arhanizataraŭ pokiernaha kłuba Ivan Muraŭjoŭ. — U kazino jość dres-kod, usie napružanyja, tam zvyčajna hulajuć na vialikija hrošy. Ale pokier ja lublu, tamu i vyrašyŭ zrabić miesca, dzie kamfortna mnie samomu i maim siabram».

Kab usio było lehalna i možna było pravodzić nie tolki turniry, ale i keš-hulni, stvaralniki I-Go-Go Poker vydatkavali paŭhoda na atrymańnie licenzii kazino. Heta harantuje, što ŭ zału nie zalaciać ludzi ŭ maskach, jak heta ŭžo niekalki razoŭ zdarałasia ŭ Minsku.

Zaraz u I-Go-Go Poker dva stały, za jakim moža adnačasova hulać da 20 čałaviek. Režym pracy u kłuba 24/7, ale zvyčajna ludzi prychodziać da 21:00 i hulajuć, jak praviła, da samaj ranicy. Bolš za ŭsio ludziej źbirajecca ŭ čaćvier, piatnicu i subotu. Kab sieści za stoł, treba abaviazkova mieć pry sabie pašpart.

Hulajuć tut samy tanny limit u horadzie: košt małoha i vialikaha błajndaŭ — 5000 — 5000 rub., 5000 — 10 000 rub., 10 000 — 20 000 rub. Heta značyć minimalnaja suma, jakaja pavinna ŭ vas być, kab pačać, — 500 000 rub. Pakul hulajuć ŭ samuju papularnuju raznavidnaść pokiera ŭ śviecie — bieźlimitny techaski chołdem.

Akramia pokiera, u kłubie možna pakuryć kaljan, źjeści sušy, vypić piva, kavu, kaktejl abo navat kampot. Tut jość niekalki stałoŭ, miakkija kresły i biaspłatny Wi-Fi, jakija dapamohuć adpačyć paśla doŭhaha hulniavoha marafona. U piatnicu i subotu ŭ I-Go-Go Poker hrajuć dydžei.

***

Pokierny kłub I-Go-Go Poker (vuł. Jakuba Kołasa, 37, praz centralny ŭvachod kłuba «NŁO»). Hulni prachodziać kožny dzień, zvyčajna pačynajucca a 21:00. Usie padrabiaznaści možna daviedacca pa telefonach +375 17290 29 sakaviku, +375 29661 49 86 abo ŭ hrupie «VKontaktie». Kali chočacie pahulać, nie zabudźciesia ŭziać z saboj pašpart.

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →