Sport

Minskaje «Dynama» moža zapatrabavać publičnyja vybačeńni ad «Sovietskoj Biełoruśsii»

Infarmacyja pra toje, što CHK «Dynama- Minsk» vyklučany ź sistemy dziaržaŭnaj padtrymki, apublikavanaja ŭ haziecie «SB. Biełaruś siehodnia» ŭ artykule «Formuła numar adzin», nie adpaviadaje rečaisnaści. 

«U kłubie raspracavany płan raźvićcia na 2014-2015 hh., zaćvierdžany i ŭzhodnieny z usimi adpaviednymi orhanami dziaržaŭnaha kiravańnia, siarod jakich i ministerstva sportu i turyzmu. Płan praduhledžvaje dastatkovaje finansavańnie na dadzieny pieryjad z usich krynic, u tym liku, vykarystańnie srodkaŭ dziaržaŭnaj padtrymki. 

Niedakładnaja infarmacyja na hetuju temu, apublikavanaja ŭ ŚMI, zastajecca na sumleńni žurnalistaŭ. Kłub pakidaje za saboj prava patrabavać publičnyja vybačeńni i publikacyju aficyjnaha abviaržeńnia ŭ adpaviednaści ź dziejučym zakanadaŭstvam Respubliki Biełaruś», —havorycca ŭ zajavie kłuba na aficyjnym sajcie «Dynama».

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →