Hramadstva55

FK «Minsk» vystupiŭ suprać hrubaha staŭleńnia AMAPa da darosłych zaŭziataraŭ i dziaciej

Kiraŭnictva futbolnaha kłuba «Minsk» vystupiła z zajavaj «My suprać nasilla!», u jakoj vykazała zaniepakojenaść dziejańniami supracoŭnikaŭ AMAPa na matčy za Supierkubak Biełarusi ŭ staličnym futbolnym maniežy.

«My asudžajem nieapraŭdanaje prymianieńnie siły z boku supracoŭnika AMAP u dačynieńni da zaŭziatara futbolnaha kłuba «Minsk», jaki pa pieršym patrabavańni supracoŭnika AMAP vyjści ź siektara padparadkavaŭsia. Niahledziačy na heta, na vačach dziaciej da jaho była prymienienaja hrubaja siła: jaho ŭdaryli ab rekłamnuju kanstrukcyju i ab dźviarnoje škło», — havorycca ŭ zajavie.

Akramia taho, kiraŭnictva kłuba «ličyć nieabchodnym źviarnuć uvahu na staŭleńnie supracoŭnikaŭ AMAP da dziaciej na stadyjonie.

«Padčas praviadzieńnia matča siarod aktyŭnych zaŭziataraŭ FK «Minsk» vykazali žadańnie znachodzicca dzieci 8-9 hadoŭ, u tym liku vychavancy FK «Minsk». Na praciahu pieršaha tajma jany arhanizavana padtrymlivali kamandu, zachoŭvajučy paradak i vykonvajučy pradpisańni supracoŭnikaŭ pravaachoŭnych orhanaŭ. Adnak u pierapynku było addadziena rasparadžeńnie nie vypuskać aktyŭnych balelščykaŭ FK «Minsk» ź ich miescaŭ (nie pierakusić, nie schadzić u prybiralniu), što nie było rastłumačana dzieciam, jakija znachodzilisia siarod aktyŭnych zaŭziataraŭ upieršyniu».

«Zamiest hetaha ŭ ich adras byŭ vykarystany hruby ton i vykazvańni, što, vidavočna, admoŭna abiłasia na psichałahičnym stanie maładych zaŭziataraŭ».

«Dziakujučy ŭdziełu supracoŭnikaŭ FK «Minsk» i razumieńniu adnaho z supracoŭnikaŭ AMAP dzieciam usio-taki było dazvolena pakinuć svaje miescy ŭ pierapynku, adnak u druhim tajmie ni adzin ź ich bolš nie baleŭ za svaju kamandu», — adznačajecca ŭ zajavie.

«Takaja situacyja vyklikaje vialikuju tryvohu ŭ kiraŭnictva FK «Minsk», adnoj z asnoŭnych zadač u jakoha źjaŭlajecca papularyzacyi zdarovaha ładu žyćcia siarod dziaciej i moładzi, a taksama pašyreńnie śfier ich kulturnaha volnaha času», — padkreślivajuć aŭtary.

Situacyja, jakuju apisvaje futbolny kłub «Minsk», uźnikła ŭsiaho tolki praz try dni paśla sieminara pa biaśpiecy pry praviadzieńni matčaŭ z udziełam pradstaŭnikoŭ MUS, HUUS Minharvykankama, UUS abłvykankamaŭ, MNS, zaŭziataraŭ, jaki prajšoŭ u fiederacyi futboła.

Prablema niadopusku zaŭziataraŭ u prybiralniu ŭźnikaje ŭ futbolnym maniežy ŭžo nie pieršy raz.

Kamientary5

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Bajden nazvaŭ adzinuju ŭmovu, pry jakoj admovicca ad prezidenctva9

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →