Śviet33

Šturmaviki ŭ Adesie ŭvarvalisia ŭ budynak abłrady, ale refierendum adchilili

3 sakavika la budynka Adeskaj abłasnoj administracyi byŭ arhanizavany mitynh praciŭnikaŭ ukrainskaj ułady. Hrupa mitynhoŭcaŭ prarvałasia ŭnutr.

U zale, dzie prachodzić pasiadžeńnie abłasnoj rady, adbyłasia bojka. U joj uziaŭ udzieł, u pryvatnaści, aktyvist ruskaha nacyjanalistyčnaha ruchu Valeryj Kaŭraŭ, jaki sprabavaŭ vystupać z trybuny nasupierak žadańniu deputataŭ.

Lidar prarasijskaj arhanizacyi «Maładziožnaje adzinstva» Anton Davydčanka abviaściŭ patrabavańni da deputataŭ.

Im było prapanavana časova ŭziać na siabie ŭsiu paŭnatu ŭłady ŭ rehijonie, pryniać u svajo padparadkavańnie siłavyja struktury rehijanalnaha ŭzroŭniu — upraŭleńnie ŭnutranych spraŭ, prakuraturu, upraŭleńnie Słužby biaśpieki Ukrainy. «My nie za raskoł Ukrainy. Ale my patrabujem terytaryjalnaj administracyjnaj reformy», — adznačałasia ŭ zajavie mitynhoŭcaŭ.

Udzielniki mitynhu taksama zaklikali pravieści refierendum ab asablivym statusie Adeskaj vobłaści.

Na abmierkavańnie abłrady na hetym fonie byŭ vyniesieny adpaviedny prajekt na refierendum: prapanoŭvałasia vynieści pytańnie ab stvareńni Adeskaj Aŭtanomnaj Respubliki ŭ składzie Ukrainy.

Adnak bolšaści hałasoŭ jon nie nabraŭ.

Kamientary3

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →