Śviet88

U Daniecku prarasijskaje «narodnaje apałčeńnie» ŭziała šturmam abłasnuju radu FOTA, VIDEA

Kala sta čałaviek prarvalisia va ŭnutrany dvor Danieckaj abłasnoj rady, raźbili dźvie šyby na pieršym paviersie i zaniali pieršy pavierch. Pry hetym pravaachoŭniki praktyčna biaździejničajuć, paviedamlaje sajt zadonbass.org 

Tych z deputataŭ abłrady, što sprabavali pakinuć budynak, šturmaviki chapajuć i zapichvajuć nazad.

U budynku taksama na adnym ź vierchnich pavierchaŭ razam z rabotnikami rady apynulisia zabłakavanyja žurnalisty.

Šturmaviki sprabujuć złamać kraty na leśvicy ŭnizie i kryčać tym, chto zabłakavany naviersie, kab jany spuskalisia ŭniz. Zabłakavanyja tłumačać, što nie mohuć spuścicca, pakolki začynienyja rašotki. U adkaz jany čujuć:

«Spuskajciesia, s…ki, my ŭsio roŭna da vas dabiaremsia!»

U hety momant u pieramovy z Hubaravym ustupili ŭžo sami žurnalisty. Milicyja biaździejničaje.

Siesija Danieckaha abłasnoha savieta siońnia zaviaršyła svaju pracu. Abłasnyja deputaty pryniali rašeńnie ab refierendumie, jaki budzie vyrašać «dalejšy los vobłaści», paviedamlaje gazeta.ua

Hubaraŭ, jaki zajaŭlaje, što ludzi abrali jaho «narodnym hubiernataram», patrabuje ad Danieckaj rady

pryznać nielehitymnaj Viarchoŭnuju radu Ukrainy i Kabiniet ministraŭ, a hetak ža luboha hałava abłasnoj administracyi, pryznačanych z Kijeva, zvolnić usich kiraŭnikoŭ siłavych viedamstvaŭ i dać jamu dostup da administracyjnych budynkaŭ, kamunikacyj i bankaŭskich rachunkaŭ, nieabchodnych dla kiravańnia vobłaściu.

15:57

Šturmaviki Hubarava ŭziali šturmam budynak Danieckaj abłasnoj rady, jany patrabujuć, kab deputaty viarnulisia ŭ zału, paviedamlaje zadonbass.org

Spačatku jany pranikli va ŭnutrany dvor budynka, zatym zaniali pieršy, a ciapier i druhi pavierch.

U budynku razam z rabotnikami abłrady apynulisia zabłakavanymi žurnalisty. Zaraz žurnalistaŭ ŭdałosia vyvieści z budynka. Šturmaviki Hubarava davoli mirna ich vypuścili. Častka žurnalistaŭ zachacieła zastacca.

Deputataŭ abłrady z budynka nie vypuskajuć. Apałčency patrabujuć, kab jany viarnulisia ŭ siesijnuju zału i pryniali ich patrabavańni.

U centry Daniecka nieapaznanaj hruzavoj technikaj zabłakavany prajezd pa Čaluskincaŭ u rajonie Krytaha rynku. Chodziać ludzi ŭ zialonych kamizelkach. Na ŭsie pytańni ab tym, chto jany i čamu pierakryli ruch, adkazvajuć «Źviartajciesia da starejšaha».

Dadałosia videa pačatku šturmu.

Kamientary8

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu1

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu

Usie naviny →
Usie naviny

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach15

Markaŭ zaklikaŭ zamiaścić YouTube, Telegram, Instagram i TikTok biełaruska-rasijskimi sacsietkami13

Abnoŭleny «Biełsat» spynić viaščańnie praz spadarožnik?13

Ź mižnarodnaj viersii «Jandeks Kartaŭ» prybrali biełaruskuju movu9

U centry Minska źjaviłasia astudžalnaja arka VIDEA

Pad Maskvoj raźbiŭsia pasažyrski samalot Sukhoi Superjet-1009

Minułaja noč u Minsku była «ahurkovaj». Heta jak?2

Dženifier Łopies i Ben Aflek vystavili na prodaž šykoŭny asabniak u Bievierli-Chiłz FOTY1

Viadomy biełaruski arbitr apynuŭsia za kratami za stvareńnie «ekstremisckaha» čata1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu1

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu

Hałoŭnaje
Usie naviny →