Śviet33

Mierkiel pieraścierahła Janukoviča i jaho ŭrad ad prymianieńnia hvałtu

Kancler FRH Anhieła Mierkiel pieraścierahła ŭkrainskaha prezidenta Viktara Janukoviča i jaho ŭrad ad prymianieńnia hvałtu ŭ dačynieńni da mirnych demanstrantaŭ. Pra heta paviedamiŭ aficyjny pradstaŭnik niamieckaha ŭrada Štefien Zajbiert, cytuje niamieckaje ahienctva dpa «Ukrainskaja praŭda».

Mierkiel zaklikała Janukoviča «zrabić usio, kab zabiaśpiečyć svabodu vykazvańnia mierkavańniaŭ i prava na mirnyja demanstracyi», skazaŭ jaje pradstaŭnik.

Prajeŭrapiejskija mitynhi va Ukrainie dali «vielmi vyrazny sihnał», skazaŭ Zajbiert, «spadziajemsia, što Janukovič prymie hetaje paviedamleńnie».

Kamientary3

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →