Internet i ŚMI22

U Biełarusi ŭvodzicca licenzavańnie na tele- i radyjoviaščańnie

U Biełarusi ŭvodzicca licenzavańnie na tele- i radyjoviaščańnie. Heta praduhledžana ŭkazam prezidenta № 456 ad 7 kastryčnika, jaki ŭnosić źmianieńni i dapaŭnieńni ŭ niekatoryja ŭkazy. Tekst dakumienta apublikavany na Nacyjanalnym pravavym internet-partale. 

Da pryniaćcia hetaha ŭkaza viaščańnie ŭ Biełarusi nie licenzavałasia. 

Pavodle dakumienta, nie patrabujecca atrymańnia licenzii ŭ vypadku, kali viaščańnie tele- ci radyjoprahramy ažyćciaŭlajecca apierataram elektrasuviazi bieź źmianieńnia jaje formy i źmiestu na padstavie dazvołu na raspaŭsiudžvańnie pradukcyi zamiežnych ŚMI, atrymanaha va ŭstanoŭlenym zakanadaŭstvam paradku, abo pa dahavory ź jurydyčnaj asobaj, na jakuju ŭskładzieny funkcyi redakcyi ŚMI, ci zamiežnaj arhanizacyjaj, jakija majuć licenziju ŭ halinie viaščańnia. 

Suiskalnikami licenzij na dziejnaść u halinie viaščańnia mohuć vystupać jak redakcyi ŚMI, zarehistravanyja na terytoryi Biełarusi ŭ adpaviednaści z nacyjanalnym zakanadaŭstvam, tak i pradstaŭnictvy zamiežnych srodkaŭ masavaj infarmacyi. Pavodle ŭkaza, dla śpiecyjalistaŭ, adkaznych za viaščańnie, uvodzicca kvalifikacyjny ispyt na atrymańnie licenzii. 

Pry spynieńni pracoŭnaha dahavora (kantrakta) ŭ adnosinach da śpiecyjalista, adkaznaha za viaščańnie, licenzijat abaviazany ŭ miesiačny termin z dnia vydańnia adpaviednaha zahada (rasparadžeńnia) padać u Ministerstva infarmacyi źviestki ŭ piśmovaj formie ab zamienie śpiecyjalista, adkaznaha za viaščańnie. Iznoŭ pryznačanamu śpiecyjalistu, adkaznamu za viaščańnie, nieabchodna zdać kvalifikacyjny ispyt u paradku, vyznačanym Ministerstvam infarmacyi. 

U adpaviednaści z ukazam hrubymi parušeńniami zakanadaŭstva ab licenzavańni, licenzijnych patrabavańniaŭ i ŭmoŭ źjaŭlajucca ažyćciaŭleńnie licenzijnaj dziejnaści «ŭ metach, što supiarečać intaresam Respubliki Biełaruś», a taksama viaščańnie tele- ci radyjoprahramy, «što źmiaščaje źviestki, raspaŭsiudžvańnie jakich zabaroniena ci abmiežavana zakanadaŭstvam».

Kamientary2

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Usie naviny →
Usie naviny

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska22

Pasłableńni dla biełaruskich turystaŭ uvodzić Tajłand

Ź biełarusam tydzień niama suviazi paśla taho, jak jon pierasiok miažu z Polščaj1

88-hadovy apalny eks-kiraŭnik «Pinskdreva» Arynič žyvie ŭ Biełastoku ŭ zdymnaj kvatery za košt svajakoŭ2

Pamior Ihar Hips

«Kali ŭpała pieršaja ldzinka, ja zrazumieła, što ŭsio». Hrad pamieram z kurynaje jajka paškodziŭ mašynu biełaruski2

U Biełarusi zatrymali litoŭca, jaki abvinavačvajecca na radzimie ŭ zabojstvie2

Cichanoŭskaja: Abmiežavańni na miažy nie zakranuć aŭtobusy i maršrutki22

Litoviec raskazaŭ, jak trapiŭ u połk Kalinoŭskaha3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Hałoŭnaje
Usie naviny →