Ekanomika

Minekanomiki: Rost zarobkaŭ apiaredziŭ pradukcyjnaść pracy na 17,3%

U Biełarusi rost zarpłat apiaredziŭ pradukcyjnaść pracy na 17,3 pracentnaha punkta ŭ studzieni—žniŭni hetaha hoda. Takija danyja pryvodziacca ŭ ahladzie, padrychtavanym Ministerstvam ekanomiki.

Pradstaŭniki ministerstva kanstatujuć, što sioleta «na vysokim uzroŭni zachoŭvajecca rost dachodaŭ nasielnictva». «Naminalnaja naličanaja siaredniamiesiačnaja zarabotnaja płata ŭ cełym pa respublicy skłała ŭ žniŭni 2013 hoda 5 młn. 547,1 tys. rubloŭ (na 1,7% bolš, čym u lipieni). U dołaravym vyražeńni zarabotnaja płata ŭ žniŭni dasiahnuła svaich maksimalnych značeńniaŭ z pačatku 2010 hoda — 621 dołar ZŠA», — havorycca ŭ ahladzie Ministerstva ekanomiki.

U realnym vyražeńni, kanstatujuć śpiecyjalisty ministerstva, zarabotnaja płata ŭzrasła na 19,5% da studzienia—žniŭnia 2012 hoda. Pry hetym u budaŭnictvie zarpłata ŭzrasła na 35,6%; u handli — na 23,5%; u sielskaj haspadarcy, palavańni i lasnoj haspadarcy — na 25,0%; na transparcie i ŭ suviazi — na 22,2%; u pramysłovaści — na 18,3%.

«Pa-raniejšamu zachoŭvajecca značny razryŭ u tempach rostu pradukcyjnaści pracy i realnaj zarabotnaj płaty — 17,3 pracentnaha punkta ŭ studzieni—žniŭni 2013 hoda», — źviartajuć uvahu pradstaŭniki Minekanomiki.

Varta zaznačyć, što na nastupny hod biełaruskija ŭłady znoŭ pastavili zadaču apieradžalnaha rostu zarpłat nad pradukcyjnaściu pracy, jakaja nie była vykananaja sioleta.

Zhodna z prajektam ukaza prezidenta, jaki padrychtavaŭ urad, realnyja (z ulikam inflacyi) dachody nasielnictva ŭzrastuć na 6% u 2014 hodzie. Razam z tym rost pradukcyjnaści pracy ŭ nastupnym hodzie pavinien skłaści 9,4%.

Jak paviedamlałasia raniej, rost zarpłat sioleta ŭ značnaj stupieni abumoviŭ rost zatrat pramysłovych pradpryjemstvaŭ Biełarusi. Zhodna z danymi Biełstata, za pieršuju pałovu hetaha hoda zatraty biełaruskich pradpryjemstvaŭ na vytvorčaść pradukcyi (rabot, pasłuh) pavialičylisia na 15,4% u paraŭnańni z anałahičnym letašnim pieryjadam.

Pry hetym, jak zaznačaje statkamitet, u pieršym paŭhodździ 2013 hoda ŭ paraŭnańni sa studzieniem—červieniem 2012 hoda adbyłosia źmianšeńnie doli materyjalnych zatrat pry pavieličeńni ŭdzielnaj vahi zatrat na apłatu pracy ŭ ahulnym abjomie raschodaŭ pradpryjemstvaŭ na vytvorčaść pradukcyi.

Tak, dola materyjalnych zatrat źniziłasia z 71,9% u pieršym paŭhodździ 2012 hoda da 65,5% za anałahičny pieryjad hetaha hoda. Razam z tym udzielnaja vaha zatrat pradpryjemstvaŭ na apłatu pracy pavialičyłasia z 13,1% u pieršym paŭhodździ 2012-ha da 16,9% u studzieni—červieni 2013 hoda.

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →