Kultura33

U Mahilovie prezientavali Statut VKŁ na polskaj movie

U dar muzieju jaho pieradaŭ miecenat, piśmieńnik, kiraŭnik Fiederalnaj nacyjanalna-kulturnaj aŭtanomii «Biełarusy Rasii» Valeryj Kazakoŭ.

Nahadajem, u kancy krasavika Muziej historyi Mahilova papoŭniŭsia jašče adnym asobnikam Statuta Vialikaha kniastva Litoŭskaha 1588 hoda. Kniha była vydadziena ŭ Vilni ŭ 1744 hodzie na polskaj movie. Falijant staŭ druhim asobnikam Statuta VKŁ nie tolki ŭ Mahilovie, ale i va ŭsioj Biełarusi. Pavodle słoŭ Kazakova, za hetuju knihu raniejšy ŭładalnik, jaki žyvie ŭ Rasii, zaprasiŭ mienš čym tysiaču dołaraŭ.

«Ja nie bahaty čałaviek. U mianie niama tych hrošaj, jakija jość u ludziej, jakich my nazyvajem aliharchami. Ja liču, što aliharchi pryviaduć fašyzm. Jany pracujuć tolki na siabie i ničoha nie addajuć narodu, za košt jakoha jany žyrujuć. U hetym Statucie napisana, što bahaty čałaviek pavinien dzialicca svaim bahaćciem. Pa-inšamu — niemahčyma», — zajaviŭ Kazakoŭ žurnalistam.

Pavodle jaho słoŭ, bahaćcie, asabliva ŭ Rasii, prosta «zvaliłasia» na ludziej. «Ja nie znajdu nivodnaha bahataha čałavieka — ich naohuł vielmi mała, jakija svaje hrošy sami zarabili. Chtości siadzić na nafcie, na vuhali, na zołacie, jašče na čymści, vyciahvajučy heta ź nietraŭ našaj maci-ziamli», — havoryć miecenat.

«Kali ty bahaty čałaviek ź Biełarusi — viazi ŭsio siudy. Tut šmat čaho treba adradžać. Mahiloŭ — adno z samych staražytnych miescaŭ. Ja liču, što Mahilovu bolš za 1000 hadoŭ. Ale my ž jaho da 1958 hoda razburyli ŭvieś, nie vajna razburyła, a sami ludzi razburyli, uzarvali toje, što było. Viartać usio heta treba», — skazaŭ Kazakoŭ.

Na jaho dumku, da Dnia biełaruskaha piśmienstva, jaki sioleta projdzie u Bychavie, vielmi važna pieravydać Barkałabaŭski letapis. «Ciapier i Nacyjanalnaja biblijateka, i „Biełaruskaja Encykłapiedyja“ pracujuć nad tym, kab vydać knihu, dzie budzie aryhinał tekstu i pierakład jaho na biełaruskuju movu, ruskuju movu i sabrany dobry kamientar pa dakumientach», — paviedamiŭ Kazakoŭ.

Adznačym, što pieršy asobnik Statuta VKŁ 1588 hoda na biełaruskaj movie byŭ nabyty Muziejem historyi Mahilova ŭ 2012 hodzie na achviaravańni hramadskaści i sponsaraŭ u pamiery 45 tys. dołaraŭ. Pryvatnyja asoby pieradali 76 młn. rubloŭ. 10-pracentny zadatak u pamiery 4 tys. 500 dołaraŭ muzieju dapamoh unieści pradprymalnik z Mahilova Uładzimir Mardačoŭ. 100 tys. rasijskich rubloŭ pieravioŭ biełarus z Rasii Pavieł Bierahovič. Kampanija «Alpary» achviaravała 30 tys. dołaraŭ, što i dazvoliła zajavić ab zakančeńni zboru nieabchodnych dla vykupu falijanta srodkaŭ.

Kamientary3

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być5

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj16

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie17

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych17

«Pa vychadnych navat čerhi». U Minsku adkryłasia «kaśmičnaja» zona adpačynku ź biaspłatnym viarovačnym haradkom

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być5

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →