Sutyknieńnie časoŭ i form mastactva.

Sutyknieńnie časoŭ i form mastactva.

Usie miescy byli zaniatyja.

Usie miescy byli zaniatyja.

Pakaz dyzajniera Vali Niaborskaj.

Pakaz dyzajniera Vali Niaborskaj.

Chłopiec-andrahin chadziŭ u sukiency i na abcasach.

Chłopiec-andrahin chadziŭ u sukiency i na abcasach.

Teatralizavany pakaz.

Teatralizavany pakaz.

Nacyjanalny mastacki muziej Respubliki Biełaruś staŭ placoŭkaj dla praviadzieńnia pieršaha siezona MSK Fashion Week.

Jakub Kołas stroha paziraje z karciny Stelmašonka na mituśniu, jakaja panuje na druhim paviersie novaha zała ŭ Pałacy mastactvaŭ. Zvykły supakoj, u jakim štodnia znachodziacca pracy Vaščanki, Sumarava i Dancyha, raźbivaje hučnaja elektronnaja muzyka, jakuju staranna vyvodzić dydžej. Adzinaje, što nahadvaje pra zvyčajnyja budni muzieja i nie daje kančatkova źniščyć jaho atmaśfieru -heta «žančyny-statuetki», jakija cicha i niepachisna siadziać u svaich kresłach kala kožnaj z vystavačnych załaŭ i jak tyja abiarehi achoŭvajuć mastactva minułych stahodździaŭ ad «niebiaśpiečnaha» ŭpłyvu ekstravahantnych asob, što chodziać tudy-siudy i parušajuć cišyniu. Hetaje atmaśfiera — sutyknieńnie ŭ adnoj prastory tendencyjnaści sučasnaj mody z artadaksalnym mastactvam — uvodzić ciabie ŭ lohkaje zamiašańnie.

MSK Fashion Week — novy prajekt, jaki nie maje ničoha supolnaha z Belarus Fashion Week. Jaho metaj, jak i ŭ pieravažnaj bolšaści tydniaŭ mody, zaŭsiody źjaŭlajecca papularyzacyja i padtrymka biełaruskich dyzajnieraŭ, papularyzacyja dyzajnierskaha adzieńnia siarod nasielnictva Biełarusi, a samaje hałoŭnaje — pryciahnieńnie zamiežnych klijentaŭ, inviestaraŭ i bajeraŭ (dasłoŭna — «zakupščykaŭ»), jakija farmujuć asartymienty zakupaŭ u kramach.

Što da prahramy prajektu, jaki 4 dni budzie skałynać Mastacki muziej, to jana ŭklučaje modnyja pakazy, a taksama adukacyjny błok, u ramkach jakoha projduć lekcyi, majstar-kłasy, prezientacyi ad prafiesijanałaŭ u halinie vizažu, cyrulnickaha mastactva, fatahrafii, žurnalistyki, mody i stylu. U ramkach Tydnia projduć pakazy jak ajčynnych, tak i zaprošanych dyzajnieraŭ.

Pakazy na MSK Fashion Week majuć zakryty charaktar i trapić tudy možna tolki pa zaprašeńniach. U apošnija dni pierad pakazami było vydadziena nievialikaja kolkaść kvitkoŭ na prodaž, ale nie paŭsiul ich možna znajści.
Tamu z tym, jak praz prajekt płanujecca papularyzavać dyzajnierskaje adzieńnie siarod nasielnictva Biełarusi, nie zusim zrazumieła. Ale sami arhanizatary kažuć, što «asnoŭnaj metaj MSK Fashion Week źjaŭlajecca praviadzieńnia biźnies-dyjałohufashion-ekśpiertaŭ». Ci, kali kazać prosta, siabie pakazać i na druhich pahladzieć.

Pieršy dzień pakazaŭ adbyvaŭsia biez asablivych nakładak, toje, što anansavany čas pačatku pakazaŭ zatrymlivaŭsia na paŭhadziny, stała normaj na ŭsich modnych pakazach i nie vyklikała ździŭleńnia ci abureńnia, dyj kožnamu było lohka znajści čym zaniacca: ad mahčymaści biaspłatna pachadzić i pahladzieć ekspazicyi, pradstaŭlenyja ŭ muziei, skančvajučy majstar-kłasami pa naniasieńni makijažu. Zaprošanych ludziej było šmat, ale abychodziłasia biez zatoraŭ i taŭkatni, tolki časam možna było zaŭvažyć, što niekatorym «patrebnym» haściam brakavała miesca i arhanizatary biehali ŭ pošukach volnych miescaŭ ci kresłaŭ.

Adkryvała MSK Fashion Week maładaja dyzajnierka Valancina Niaborskaja.

Pierad jaje pakazam my trapili ŭ hrymiorku i pahladzieli ŭ na toje, što adbyvajecca za kulisami — jakaja atmaśfiera tam panuje i jak uvohule rychtujuć madelaŭ.

U pieršyja siekundy razabracca ŭ tym, što adbyvajecca navokał, davoli składana. Ź vialikimi pryčoskami, u dziŭnych, u niečym kazačnych kaściumach ź nievialičkim adcieńniem japonskaj kałarystyki paŭsiul ruchajucca dziŭnyja «stvareńni», ich farbujuć, kamuści padpraŭlajuć pryčoski, chtości fotkajecca, a chtości psichuje. Ale pry ŭsioj chaatyčnaści dziejańniaŭ i krykaŭ arhanizatara, što adzin spaźniajecca, druhi nie pryjšoŭ ci zrabiŭ niešta praz «piatuju kropku», usie dziejańni majuć strukturavany charaktar. Pavietra prasiaknuta emocyjami i enierhijaj, jakaja idzie ad kožnaha.

Enierhija, darečy, uziałasia nie z pustoha miesca, praktyčna ŭ kožnaha ŭ rukach blašanka enierhietyčnaha napoju, časam navat nie adna.
Pierad pakazam chvalujucca ŭsie, jak madeli, tak i dyzajnierka Valancina Niaborskaja. Jana padychodzić da madelaŭ i, jak kłapatlivaja matula, piaščotna papraŭlaje kaściumy i razdaje apošnija ŭkazańni.

Jaje kalekcyja maje nazvu «Zhublenyja ŭ tumanie nadziejaŭ». «Heta nie prosta moda dziela mody, heta nie prosta pafas. Dla mianie heta pieradusim mastactva, praź jakoje možna havaryć. I ja chaču, kab kožny z tych, chto pryjšoŭ pahladzieć hety pakaz, adčuŭ tyja emocyi, jakija ja ŭkłała ŭ kožny z kaściumaŭ», — tłumačyć jana.

Akramia samoj kalekcyi, jakaja składajecca ź dziesiaci mužčynskich i dziesiaci žanočych vobrazaŭ, byli pakazany kaściumy dla akcioraŭ teatra, jakija vystupili ŭ mini-šou padčas pakazu i vyklikali bieźlič emocyj u hledačoŭ.

«Ja dumała, što buduć prylizanyja hłamurnyja ciotki, a tut taki farmat cikavy, taki pasył. Niečakana,« — dzialilisia svaimi ŭražańniami paśla pakazu dziaŭčaty.

Paśla Niaborskaj byli pakazy dyzajn studyi PaRus JEANS, kalekcyja jakich była pradstaŭlena z džynsavych kaściumaŭ dy kaściumaŭ spartyŭnaha pakroju. Jana pryznačałasia dla svabodnych i aktyŭnych ludziej. Hety pakaz zapomniŭsia «pryhožaj dziaŭčynaj z hołym torsam», jakuju abmiarkoŭvali ź vialikaj achvotaj.

Treci pakaz pradstaŭlała DRAGOTSENNAYA ANNA. «U śviatle safitaŭ, z uračystaj vyšyni sceny abo na ŭzroŭni vačej, na adlehłaści vyciahnutaj ruki ŭ rytmie budnych dzion — nie źmianiajcie tvaru, mianiajcie sukienku» Kalekcyja sapraŭdy była pradstaŭleńniem «u śviatle safitaŭ»: pa čyrvonaj darožcy madeli ŭ atłasnych uračystych sukienkach časam sa strazami, časam z karonaj i navat śpiecyfičnaj «žyrandolaj» na hałavie «bliskali» pierad ekśpiertami i hledačami.

Paśla pakazaŭ ludzi nie śpiašalisia razychodzicca. Chtości rabiŭ na pamiać fota na fonie modnych baneraŭ, chtości abmiarkoŭvaŭ pakazy i tolki «žančyny-statuetki» jak siadzieli, tak i zastalisia siadzieć.

Arhanizavać pieršy dzień ź jaho fashion-mierapryjemstvami ŭ arhanizataraŭ udałosia davoli dobra. Što da vynikaŭ i ŭpłyvu na industryju mody, to sudzić nie nam. Na heta jość śpiecyjalisty i ludzi, jakija naviedvajuć pakazy, lekcyi, majstar-kłasy i staranna imknucca vyciahnuć «za vušy» toje, što ŭ śviecie imianujecca «modaj».
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?