Mytnia «Minsk-2», RUP «Biełpošta» i RUP «Biełmytniaservis» padpisali pahadnieńnie ab technałohii mytnaha afarmleńnia ekspres-adpraŭleńniaŭ, što dastaŭlajucca ŭ Biełaruś mižnarodnymi avijacyjnymi znosinami pa sietkach ekspres-pieravozčykaŭ.

Jak paviedamlaje Ministerstva suviazi i infarmatyzacyi, raniej adpraŭleńni piśmovaj karespandencyi i pasyłki, jakija pastupili ŭ Biełaruś pa paštovych sietkach, afarmlalisia, apracoŭvalisia i dastaŭlalisia atrymalnikam pa miescy žycharstva «Biełpoštaj», a tyja, jakija pastupili pa sietkach ekspres-pieravozčykaŭ (TNT, DHL i inšych), raźmiaščalisia na składzie časovaha zachoŭvańnia (SČZ), što raźmieščany na terytoryi Nacyjanalnaha aeraporta Minsk. Tudy atrymalniki z usioj krainy pavinny byli pryjazdžać dla zapaŭnieńnia i padačy ŭ mytniu «Minsk-2» mytnaj dekłaracyi na tavary, jakija ŭvoziacca, i vypłaty (pry nieabchodnaści) usich naležnych płaciažoŭ.

Hetaja schiema nieadnarazova vyklikała narakańni z boku hramadzian, jakija nie mieli vopytu ŭ źniešnieekanamičnaj dziejnaści i vymušany byli tracić siły, čas i srodki na pajezdku ŭ aeraport dla atrymańnia prybyŭšych adpraŭleńniaŭ.

Hramadzianie, jakija nie majuć navyku ŭ źmiaščeńni tavaraŭ pad mytnuju praceduru, pry dekłaravańni niaredka dapuskali skažeńni i rabili pamyłki, likvidacyja jakich zaciahvała čas mytnaha afarmleńnia.

Paśla ŭkaranieńnia novaj technałohii hramadzianam, jakija atrymlivajuć ekspres-adpraŭleńni, dajecca alternatyŭny vybar: abo asabista prybyć u Nacyjanalny aeraport Minsk dla praviadzieńnia administracyjnych pracedur pa mytnym afarmleńni tavaraŭ, abo źviarnucca ŭ najbližejšaje adździaleńnie paštovaj suviazi, dzie možna zapoŭnić i padpisać dahavor z RUP «Biełmytniaservis» na dekłaravańnie adpraŭleńnia, jakoje pastupiła na jaho adras. Atrymaŭšy ad «Biełmytniaservisu» infarmacyju ab naležnych mytnych płaciažach, hramadzianin moža pravieści ich apłatu ŭ tym ža adździaleńni paštovaj suviazi i adpraŭlacca čakać hetaje adpraŭleńnie, dastaŭku jakoha voźmie na siabie «Biełpošta».

Śpiecyjalisty «Biełmytniaservisu» prafiesijna zadekłarujuć tavary, jakija pastupili, a supracoŭniki «Biełpošty» apieratyŭna dastaviać ich atrymalniku ŭ adździaleńnie paštovaj suviazi zhodna z adrasnymi źviestkami, što ŭkazany ŭ supravadžalnych dakumientach.

Paštovyja taryfy za pieravozku i dastaŭku adpraŭleńniaŭ atrymalnikam pa Biełarusi buduć apłačany ekspres-pieravozčykam u adpaviednaści z prejskurantam dziejnych taryfaŭ na hetyja pasłuhi.

Uvieści ŭ dziejańnie hetuju technałohiju płanujecca 3 studzienia paśla zaklučeńnia adpaviednych dahavoraŭ ekspres-pieravozčykaŭ z «Biełpoštaj».

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?