Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
5
Žvir /adkazać/
30.05.2024
Luchta. Dzie tyja ŭdary pa vajskovych abjektach na ter. RF, kali taki dazvol sapraŭdy byŭ ?
0
Joe Hiden/adkazać/
30.05.2024
Nu vielmi tajemny Džo.
0
a.hto.tam.idze/adkazać/
31.05.2024
Rezka speniajemo kamientavańnie, a to Pucin daviedacca pra tajamnicu!
1
Biez tajny /adkazać/
31.05.2024
Nietu Riejhana, nietu kto moh by dať pa zubam rašistam, dažie oružija, i toho bojatsia dať.....
1
Hnać dzieda na piensiju/adkazać/
31.05.2024
Znoŭ stary marazmacik kidaje padlaki Ukrainie abmiežavańniem vykarystańnia zbroi. Historyja asudzić hetaha paskudnika za hibiel ukraincaŭ.
4
Janka/adkazać/
31.05.2024
Hnać dzieda na piensiju, pry ŭsich chibach spadara Bajdena mienavita jon uznačalvaŭ baraćbu suprać adkrytaha supraćdziejańnia dapamozie Ŭkrainie z boku respublikancaŭ. Niaŭžo nichto nie pamiataje, jak trampisckija šaściorki chłusili i bajkatavali dapamohu dziela taho, kab pierabracca?! Ja nie maju na ŭvazie nieadekvatnych asobaŭ z MAGA kštałtu jaje frantvumen Mardžory Tejłar Hryn, ale mienavita chamieljonaŭ kštałtu śpikiera pałaty pradstaŭnikoŭ Majka Džonsana albo sienatara Lindsi Hrema. I im vielmi dapamahała dypłamatyja Jarmaka i jahonych paplečnikaŭ u krasoŭkach za tysiaču dalaraŭ, u jakich jany ahitavali za finansavuju dapamohu Ŭkrainie.
0
Krasoŭka/adkazać/
31.05.2024
Janka, nu ŭ mianie krasoŭki amierykanskija za 400 dalaraŭ bo vielmi dobryja i što? 
0
Jeroma/adkazać/
31.05.2024
[Red. vydalena]
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera