Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
5
MajHad/adkazać/
30.05.2024
Viačorka hadzińnik svoj pradaŭ na padtrymku dziaciej palitviaźniaŭ?
1
Ha/adkazać/
30.05.2024
MajHad, bot, a što zrabiŭ ty kab padtrymać dzietak?
0
i Vašym i Našym/adkazać/
30.05.2024
Zbor pravodzicca na płatformie fondu salidarnaści BySol.

Na rachunak u lubym polskim albo litoŭskim pierałču hrošy, a tak..... karmić ( napišu -maderatar nie prapuścić)
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera