Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
30.05.2024
...Pavodle jaho słoŭ, jamu źjaviŭsia niejki śviaty ŭ biełaj vopratcy i hałaŭnym ubory z kryžam i skazaŭ: «Tabie jašče rana»
Dobavił "Snačała otsidi"?
0
Sivakabylnyja lahiendy/adkazać/
30.05.2024
Vo da čaho davodzić złoŭžyvańnie śpirtnymi napojami
0
dočka Maksima Dizajniera/adkazać/
30.05.2024
jamu źjaviŭsia niejki śviaty ŭ biełaj vopratcy i hałaŭnym ubory z kryžam i skazaŭ: «Tabie jašče rana»

jakim kryžam?) patołahaanatamy ž užo byccam nie nosiać kryžy. nie?
0
žeŭžyk/adkazać/
30.05.2024
Idzie padrychtoŭka da niečakanaha źjaŭleńnia kitajskich sieparatystaŭ i "Sibir naš"?
0
Charošy ruski fiertyłajzier/adkazać/
01.06.2024
U našaj kampanii vypadkaŭ kab chto-niebudź uvaskres nie było, bo kožnaha charošaha ruskaha admysłova praviarajem na jakaść praź ciepłavizar.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera