Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
babrujčanin/adkazać/
30.05.2024
Moj baćka 1935 hoda taksama ŭ Azaryčy trapiŭ Amal ničoha ni razpaviadaŭ...Daviedałsia dziakuj Alesiu Adamoviču z "Ja z vohńnienaj vieski" dzie razpaviadała ab usim starejšaja siastra majej babuli Jaščie była źniata dakumientalnaja stužka Pamiataju ŭsiej radniej vialikim kłanam chadzili małyja staryja 2 rada zaniali u " Mirie" bolej 60 asob Na vokładkie knihi taksama jana .Darečy Aleś Adamovič siabra pa škole majho dziadźki ale heta maci starejšy brat))
30.05.2024
babrujčanin, maja maci jak raz 1941 była tam z usioj vioskaj. A babula raskazvała, jak siało zabrali mašynami vajskovymi i usich zavieźli, bili kali nie chacieli iści, nu i u kancłahiery na ziamlu chleb kidali . tam ich vyvodzili z kancłahiera pa mirnym poli i kabieta kala ich vybuchnuła. Nu a tak zrazumieła nichto za savietami nie pryznavaŭsia taksama.
0
Kabieta vybuchnuła/adkazać/
30.05.2024
Spontaneous combustion?
0
RIP/adkazać/
30.05.2024
Niaščasnaja žančyna. Pačała žyć u kancłahiery i ŭ im ža pakinuła hety śviet. Ale razumieńnie pra abodvuch antyčałaviečych akupantaŭ mieła, televizaram takoje nie vytraviš. Viečny spakoj daj joj, Boža.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera