Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Tolki nie pieraškadžajcie biźniesu, a žaŭnier ačuniaje/adkazać/
29.05.2024
Cikava, na kolki zaraz vyraście tavaraabarot pamiž Polščaj i režymam Łukašenki? :)
3
Kastuś/adkazać/
29.05.2024
kohda užie polaki strielať načnut na poražienije?
3
Jorik/adkazać/
29.05.2024
Kastuś, užie davno hovoriu provieditie napriažienije v naskolko kiłovołt, postavtie avtomatičieskije sriedstva poražienija: polez na zbor połučił pulu v žopu, čumazyje pucijeskije i łukašisskije najmity sami ottudy śvintiat:))))))
1
Vład/adkazać/
29.05.2024
Zaminirovať - i niet problem! Počiemu čieriez ukrainskuju hranicu mihranty nie sunutsia?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera