Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
2
Žora/adkazać/
28.05.2024
Niama nijakich "biełaruskamoŭnych" jak nacmienšaści biełarusaŭ i nie treba jaje štučna stvarać padobnymi zahałoŭkami. Biełarus u normie biełaruskamoŭny. Chaj toža-biełarusy uśviedamlajuć, što heta jany mankurty i pradukt rasiejska-savieckaj sielekcyi.
1
Čiełoviek /adkazać/
29.05.2024
Žora, norma – eto sriednieje značienije. Projdiś po ulicam horoda (jeśli ty v RB) i uzri, čiem jesť norma.
0
Rečaisnaść /adkazać/
30.05.2024
Čiełoviek , toje nie norma, a vynik akupacyi i hienacydu
0
Valadzimir/adkazać/
28.05.2024
[Red. vydalena]
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera