Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Złobnyj vožyk/adkazać/
28.05.2024
Eto imienno to, čto było važno usłyšať, spasibo.
2
Narodnoje tiechno/adkazać/
29.05.2024
Da iditie vy v sraku s vašimi biełarusami ukraincami i ruskimi. Pišitie Sovietskij čiełoviek
0
Trascy/adkazać/
29.05.2024
Kali jon nie razumieje što rfija jaho ŭvieś čas budzie ciohać pa kiŭbasnym marafonam, to chaj arsienał roznych vahaŭ z saboj ciahaje. I pačnycie z elemientarnych rečaŭ, a to ŭvieś čas stradajecie na hihantamaniju
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera