Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
**/adkazać/
20.04.2024
Jon rasijski videabłohier i patryjot Rasii, jaki ŭ Kanadzie niekalki hadoŭ vioŭ infarmacyjnuju vajnu suprać Zachadu

Zapad-to choť na vojnu prišieł? Kriepkoho zdorovja imienińniku.

0
karma/adkazać/
20.04.2024
A eto ja! Nie ždali?
0
Spadar/adkazać/
20.04.2024
;)))))))!!!!!!
0
Kabzon/adkazać/
20.04.2024
Michaś, sardečna zaprašaju na maje kancerty)) Usiaho najlepšaha
1
Bieton/adkazać/
20.04.2024
Bietonom
1
Axel Justas/adkazać/
20.04.2024
Typova - patryjot, ale na Charlei.
3
Hells Angels/adkazać/
20.04.2024
Zdaroŭja bajkieru!
2
Lika/adkazać/
20.04.2024
Karma.
0
Moža jany svajaki?/adkazać/
20.04.2024
Štości ŭ jaho z Hurulovym padobny tvar, taki ž azyzły.
2
Kabzdon/adkazać/
20.04.2024
Ziemla bietonom
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera