Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
6
Radyjohladač /adkazać/
14.04.2024
Pieśnia hoda» — «Emigrant Song» Leibonik-a (Siarhieja Bašłykieviča). «Albom hoda» — albom «Tam» Leibonik-a. Krynžovaje, niaŭciamnaje barmatańnie baradataha dryšča typu rep. Žeść. Nievierahodny vybar žury... Horš moža być tolki toje, što słava kamisarenka sa svajoj haŭnatvorčaściu dahetul nia zdoch u prydarožnaj kanavie z hoładu, a abjaŭlaje čarhovy tur pa Polščy, kab nie naprahajučysia nastryhčy babła na (nievierahodnych dehienieratach) prahresiŭnych-rełakantach-lubicielach stendapu.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera